Amaç

 • Kendi kendine yapılmış ve sürdürülmesi zor olan uygulamaları Preactor ile değiştirmek.
 • En kısa değişim zamanları veya en iyi dayanıklılık senaryoları gibi çoklu senaryoları hızlıca karşılaştırmak.
 • Standart norm dışı ürün ve işlevsellik.
 • Acele bir sipariş planlama ve mevcut planda etkisini hemen görme gibi örneklerle müşteri sorularını hızlıca tahmin edebilme yetisi.
 • ERP ve Preactor arasında, ara yüz standartlaştırmasını sağlayacak şekilde güvenilir bir bağlantı oluşturmak.
Purpose

Proje Kapsamı

 • FDS’nin (İşlevsel Tasarım Özellikleri) ve TDS’nin (Teknik Tasarım Özellikleri) hazırlanması
 • Preactor ve ATS Bus’ın kurulumu ve başlatılması
 • Müşteri eğitimi
 • 8×5 Desteği
 • Proje yönetimi
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Birkaç Agile yinelemesi ile Prince2 projesinin kurulumu
 • Haftalık olarak proje müdürü, paydaşlar ve IT departmanı ile müzakere
Solution Approach

Sonuçlar

 • Planlamacıların üretim için hızlıca ve basitçe bir plan oluşturabildiği ve ortaya koyabildiği yeni APS gereci.
Results

Sistemler, Gereçler & Hizmetler

 • ATS Bus, Siemens Opcenter APS, TFS, Agile ile kombinasyon halinde Prince2
Tools

our experience, your success