Autofabrikant kan het onverwachte verwachten met APS-oplossing

Doel

 • Zelfgemaakte en moeilijk te onderhouden applicaties vervangen met Preactor.
 • Snel vergelijken van meerdere scenario’s, bijvoorbeeld kortste veranderingstijden of beste scenario’s voor levensbetrouwbaarheid.
 • Standaard out-of-the-box product enfunctionaliteit.
 • Het snel kunnen anticiperen op vragen van klanten,bijvoorbeeld door een spoedorder te plannen en direct de impact op het huidige schema te zien.
 • Betrouwbare koppeling creëren tussen ERP en Preactor, wat resulteert in interfacestandaardisatie.

Toepassingsgebied van het project

 • Opstellen van deFDS (Functional Design Specification) en TDS (Technical Design Specification).
 • Implementatieen inbedrijfstelling van Preactor en ATS Bus.
 • Training van de klant.
 • 8×5 Support.
 • Projectmanagement.
ATS Plastic injection manufacturer 2

Oplossingsmethode

 • Opzetten van een Prince2-project met een aantal Agile-iteraties.
 • Wekelijks overleg metprojectmanager, stakeholdersenIT-afdeling.

Systemen, hulpmiddelen & service-expertise

 • ATS Bus, Siemens Opcenter APS, TFS, Prince2 in combinatie met Agile.

Het resultaat

NieuweAPS-tool, waarmee de planners snel en makkelijk het schemavoor productie kunnen maken en vrijgeven.

Heb je een vraag? Ontdek hoe wij u kunnen helpen slagen