Amaç

 • Manuel log sayfalarının, süreç ve içerik verilerini içeren dijital PDF raporlarıyla değiştirilmesi.
 • Seri/lot numarası tekrarından kaçınma
 • 70’den fazla çeşitli ekipmanı entegre etmek için merkezi Veri Kazanımını ve Raporlama Sisteminin (DAS) geliştirilmesi.
 • Dijital Seri Süreç Kayıt (eBPR) çözümü ile entegrasyon için tesisi hazırlama
Amaç

Proje Kapsamı

 • Kullanıcı erişimi için merkezi muhafaza ve Web tabanlı izleme oluşturma.
 • Kullanıcı yönetimi, denetim hazırlığı, rol tabanlı erişim ve diğer sistem güvenlik işlevleri
 • Otomatik, düzenlenemez; ancak yeniden oluşturulabilir şekilde PLC ölçümleri ve baskıları
 • MES ve diğer en yüksek kalitedeki uygulamalarla uyumlu OPC sunucusunda gerçek zamanlı veriler oluşturma.
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Gerçek zamanlı veri entegrasyonu.
 • iFIX SCADA ve Historian kullanılarak Merkezi Veri Yakalama Sistemi (DAS) geliştirilmiştir.
 • Tam yapılandırılmış yedek OPC Ağ Geçidi sunucularının, SCADA ve üretim alanı ekipman kontrol sistemleri arasında arayüz olarak kullanılması.
 • WebSpace sunucusu üzerinden sistemin uzaktan izlenmesi ve Web istemcilerini kullanarak uzaktan tesis verilerinin izlenmesi.
 • “21 CFR Part 11” yönetmeliği (otomatik, güvenli, düzenlenemez) uyarınca yazılım yapılandırması ve uygulaması.
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Geçmiş seri verilerin restorasyonu.
 • Uyum gereksinimlerini karşılaması için etkinleştirilen DRL.
 • Azalan inceleme zamanı ve sıklığı, dolayısıyla atığı azaltma ve verimliliği arttırma
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • GE Proficy iFIX 5.8 ve Proficy Historian v6.0 SP1 Collector,
 • GE Proficy WebSpace v4.8,
 • Kepware OPC Client Connectivity Suite v5.20,
 • Kepware Manufacturing Suite v5.20,
 • Win 911
Araç

our experience, your success