Amaç

 • Eskimiş, süresi dolmuş ve hataya meyilli Wonderware sistemini Ignition temelli bir çözümle değiştirmek
 • Halihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde aşamalı proje geliştirme
 • İlk başta eski Wonderware toplayıcılarına karşı verdiğimiz teklif reddedildi, dolayısıyla çıta oldukça yüksekti
Purpose

Proje Kapsamı

 • Üretim tesisi için üretim bölümü denetimi (14 işlem)
 • Otomatik ve manuel operatör girişli veriler dahil veri kaydının işlenmesi
 • Gelecekteki aşamalarda da etkinleştirme (daha fazla işlevsellik ve diğer Seviye 3 sistemleriyle (Factivity) iç içe geçme)
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Tipi veya kaynağı ne olursa olsun üretilen tüm verilerin yakalanması
 • Gelecekteki aşamalarda da işe yaramasına imkan vererek, Ignition kullanarak modüler bir çözüm getirmek
 • Gelecekte farklı bir donanım/yazılım yapısının (yedeklilik, teşebbüs kademesi HW, SO bağımsız) benimsenmesine de izin vererek mevcut sistemde uygulamayı gerçekleştirmek
Solution Approach

Sonuçlar

 • Verileri merkezi bir veri konumuna sokma
 • Veri yedekliliği
 • Konumdan bağımsız olarak üretim bölümü denetiminin yapılabilmesi
 • Ignition, denetim stratejilerinin bir parçası olduğundan, sonuçta çok mutlu bir müşteri ve gelecekte dünya çapında (US) projelerde buluşma imkanı
Results

Sistemler, Araçlar ve Hizmetler Uzmanlığı

 • Sistemler, Araçlar ve Hizmetler Uzmanlığı
Tools

our experience, your success