Amaç

  • Üretim bölümü malzemeleri ile bunların kalite ve raporlama sistemleri arasında hızlı ve basit bir iletişim kurma gerekliliği.
Purpose

Proje Kapsamı

  • Bayinin veri çıkış formatını kendi kalite sistem standardına göre ayarlayamadığı/ayarlamak istemediği durumlarda çeşitli makinelerden verilerin alınması, ayrıştırılması ve düzenlenmesi.
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

  • Kalite sistemine bağlanması gereken tüm malzemelerin listelenmesi.
  • Malzemelerden örnek dosyaların/verilerin toplanması ve analiz edilmesi.
  • Test ortamında çözüm tasarlanması ve uygulanması ve örnek girdilerin temin edilmesi.
  • Çözümün üretim sistemlerine yollanması/kopya edilmesi.
Solution Approach

Sonuçlar

  • Gerekli tüm malzemeler şimdi ATS Bus ile birbirine bağlandı, bundan böyle gelecek yeni malzemeler de herhangi ilave bir geliştirmeye gerek kalmadan sistemlerine bağlanacak ve bunların montaj masrafları da düşecektir.
  • Sistem iletişimindeki geliştirmeler, bunların üretim zamanı uygulamasını düşürmüştür.
  • Tesis, üç otomotiv üreticisi arasında işbirliği içindedir ve ATS Bus, bu üreticilerin farklı üretim sistemleri ve malzemeleri arasında iletişim kurulmasına imkan veren ana araç olmuştur.
Results

Sistemler, Gereçler & Hizmetler

  • ATS BUS, File watcher, SQL Server 2016
Tools

our experience, your success