Amaç

 • Yeni bir üretim hattındaki makinelerin kalite ve performansının gözlenmesine olanak vermek.
 • Log dosyalarının hali hazırdaki manuel idaresini değiştirmek.
 • Üretim birimi verileri tarafından yürütülen veri toplama işinin otomatikleştirmek.
Purpose

Proje Kapsamı

 • Bir işlem hattından gelen verilerin gözlenmesi ve toplanması
 • Kullanıcı erişimi için merkezileştirilmiş bir veri havuzu ve web tabanlı izlemenin oluşturulması
 • Otomatik veri toplama ve otomatik raporların üretilmesi
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Hatta üretilen, zemini üretim bölümündeki veriler tarafından hazırlanan tüm verileri yakalamak
 • 5000’in üzerinde etiket yakalamak suretiyle veri yoğunlaştırıcı Ignition geliştirme
 • Inductive Automation tarafından sunulan Ignition kullanıldı
Solution Approach

Sonuçlar

 • Verileri, merkezi bir veri konumuna sokma ve otomatik rapor imkanı
 • Ayrıca, Ignition’un lisanslama modeli sayesinde müşteri ekstra bir maliyet olmaksızın kendi başına farklı bir proje uygulamaya başlamıştır
Results

Sistemler, Araçlar ve Hizmetler Uzmanlığı

 • Inductive Automation tarafından Ignition
Tools

our experience, your success