Doel:

 • De fabriek produceert schoepen en bladen voor de luchtvaart- en industriële gasturbinesectoren
 • Uitlijning van de programmering voor meerdere complexe productiegebieden om een enkelvoudig overzicht te hebben
 • Het creëren van meer zichtbaarheid over wat er in de toekomst gaat gebeuren
Purpose

Toepassingsgebied voor het project:

 • Het creëren van inzichten in de werkelijke capaciteit van de fabriek
 • Het creëren van inzichten over de verwachte einddata van werkorders
 • Het verkennen van mogelijkheden om snel te reageren op veranderingen
Project scope

Oplossingsmethode:

 • SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling bood noodzakelijk inzicht in de productieplanning
 • Strikte integratie met zowel ERP als MES om gebruik te maken van de bestaande informatie binnen de organisatie
 • Krachtige APS-algoritmen voor het creëren van meerdere planningscenario’s die op elke situatie van toepassing zijn
Solution Approach

Het resultaat:

 • 25% afname in klachten van klanten over de leveringsprestaties
 • Meer dan 5% verbetering in opbrengsten door middel van verbeterde planning
 • 10% toename in leveringsprestaties
 • Verbeterd vermogen tot voorspellen
 • Het vermogen om verschillende planning scenario’s te creëren en met elkaar te vergelijken om het beste toepasselijke scenario op dat moment te kiezen
 • Zorgde dat de projectteamleden van de klant werden betrokken bij het ontwerp van de tweeweg gegevensuitwisseling tussen ERP, APS en MES
Results

Systemen, hulpmiddelen & service-expertise:

 • SIMATIC IT Preactor Advanced Planning & Scheduling-software
Tools

our experience, your success