Het beheer van water- en afvalwater-verwerking is een combinatie van eenvou-dige pompstations, complexe afvalwater-verwerking en centrale besturingssystemen, die verdeeld zijn over een groot geografisch gebied.ATS engineers zijn herhaaldelijk betrokken bij het schrijven van software voor terminal units op afstand, communicatie, PLC en SCADA-systemen. Deze industrie is voortdurend bezig zich te verbeteren met nieuwe methodes en systemen, om de waterreserves zo optimaal mogelijk te benutten.

Eén van de ervaringen van ATS in de “wereld van water” is een afvalwater-beheerproject.

Dit project omvatte Siemens PLC’s, gecombineerd met een Profibus FMS-netwerk en SCADA- applicaties, waarbij gebruik werd gemaakt van FIX32 en FIXDynamics. Om het hele proces goed te kunnen begrijpen hebben ATS engineers nauw samengewerkt met de experts van de klant, op het gebied van het afvalwaterbeheer. Dit programma bestond uit verscheidene PID loops en Step besturingsmotoren, bijvoorbeeld om het zuurstofgehalte te controleren in tanks waar lucht doorheen geblazen werd. Of om het volume en de dichtheid van slib te meten, dieptemetingen, nitraatmetingen, antifosfaat installaties etc. Het program-meren van besturingssystemen en het configureren van het Profibus-DP netwerk waren belangrijke onderdelen van het project. Voor pompen, motoren, mixers en test- en meetapparatuur werden zowel voor PLC als SCADA-systeemstandaards ontwikkeld.

De ervaring van ATS op het gebied van besturingsapplicaties heeft er voor gezorgd dat het PLC-programma voor dit proces goed gestructureerd was en dat een duidelijke en gebruikersvriendelijke SCADA-applicatie werd ontwikkeld.
Data-acquisitie omvatte actieve uren, monsters, maximum-, minimum- en gemiddelde accumulatie, kennisgeving naar printers en logfiles etc. Het project omvatte eveneens communicatie op afstand (PLC en SCADA), het opzetten van PC-netwerken, alarmlogging, aan-geven van alarmen, synchronisatie van PC’s en PLC etc.