In deze cartoon video legt een fabrieksmanager uit hoe ATS Inspect de kwaliteit van de productie heeft verbeterd en de productiekosten verlaagd in zijn bedrijf.

Reduceer garantieclaims

Wij maakten teveel verliezen. Wat wij nodig hadden, was een Smart Manufacturing & Industrie 4.0 oplossing, die de productiekwaliteit zou verbeteren en zou voorkomen dat de producten van mindere kwaliteit de fabriek verlaten. Dat is de reden waarom wij kozen voor ATS Inspect.

Een complete oplossing voor de waarborging van de productkwaliteit

Met behulp van ATS Inspect kunnen fabrikanten de resultaten van hun visuele inspecties en kwaliteitschecks verzamelen en analyseren. Zo kunnen zij hun productie en MRO processen verbeteren en voorkomen dat defecte producten de fabriek verlaten.br />

2D en 3D Inspectie

Bij het verrichten van visuele inspecties, kunnen onze operators gebreken handmatig invoeren op afbeeldingen en 3D CAD- modellen van het product, die rechtstreeks uit ons PLM-systeem zijn geïmporteerd.

Integratie met robotica en visie systemen

Een robot of een machine-vision systeem kunnen ook beelden van het product zelf vastleggen en de inspectie automatisch uitvoeren.

Verplichte standaard inspectieprocedures

Veel van onze producten vereisen een complexe inspectie. Met ATS Inspect kan dit worden onderverdeeld in beter hanteerbare stappen, zodat niets over het hoofd gezien wordt.

Optie controles voor massaal maatwerk

En wanneer ons product veel opties bevat, dan zorgt ATS Inspect ervoor dat ieder onderdeel de fabriek verlaat zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Met behulp van elektronische checklists, screenen wij volledig op visuele en inhoudelijke perfectie, zodat er niets gemist wordt.

Bevestiging van reparatie

Als de reparaties eenmaal uitgevoerd zijn, dan wordt het geëvalueerd door een tweede persoon die bevestigt of het aan de vereiste standaarden voldoet. Deze bevestiging geeft een gating-mechanisme, zodat geen defecten aan de aandacht ontsnappen en de klanten alleen het product krijgen te zien zoals het bedoeld was.

Traceerbaarheid

Als onderdeel van de ATS ADOS-suite gebruikt ATS Inspect de Manufacturing Service Bus – ATS Bus om te communiceren met bedrijfs- en besturingssystemen. Zo kan voor alle geproduceerde items aangetoond worden wat de huidige locatie is, waar het is geweest, hoe het is gemaakt en hoe het werd geïnspecteerd. Volledige traceerbaarheid is ingebouwd in de ATS Inspect oplossing, zodat opgespoorde problemen ons informeren waar ze ontstonden en garanderen dat andere producten er geen hinder van ondervonden.

Realtime Quality Feedback

ATS Inspect informeert het team over de huidige staat van kwaliteit in de fabriek door middel van geplande updates en kwaliteit-alerts via e-mail, informatieborden en overhead monitoren.

De kwaliteitsanalyse wordt ook teruggekoppeld naar de PLM en geeft fabrikanten een geautomatiseerde procescorrectie. Door de meest recente kwaliteitgegevens op deze manier te gebruiken, blijft de fabriek flexibel en klaar voor Smart Manufacturing en Industrie 4.0.