Het beheren van water- en afvalwaterverwerking combineert eenvoudige pompstations met complexe afval-waterverwerking en centrale besturingssystemen verdeeld over een groot geografisch gebied. ATS engineers zijn herhaaldelijk betrokken bij het schrijven van software voor remote terminal units, communicatie, PLC en SCADA-systemen.Deze industrie is voortdurend bezig zich te verbeteren met nieuwe methodes en systemen, om de waterreserves zo optimaal mogelijk te benutten.

Eén van de ervaringen van ATS in de “Wereld van Water” is een afvalwaterbeheerproject bij RWZI. Dit project omvatte Siemens PLC’s gecombineerd met een Profibus FMS-netwerk en SCADA applicaties, waarbij gebruik werd gemaakt van FIX32 en FIXDynamics. Om het hele proces goed te kunnen begrijpen hebben ATS engineers nauw samengewerkt met experts op het gebied van het afvalwaterbeheer van de klant. Dit programma bestaat uit verscheidene PID loops en Step besturingsmotoren, bijvoorbeeld om het zuurstofgehalte te controleren in tanks waar lucht doorheen geblazen wordt, het volume en de dichtheid van slib te meten, dieptemetingen, nitraatmetingen, antifosfaatinstallaties etc. Het programmeren van besturingssystemen en het configureren van het Profibus-DP netwerk waren belangrijke onderdelen van het project. Voor pompen, motoren, mixers en test- en meetapparatuur zijn zowel voor PLC als SCADA-systeem standaards ontwikkeld. De ervaring van ATS op het gebied van besturingsapplicaties heeft ervoor gezorgd dat het PLC programma goed gestructureerd was voor dit proces en dat een duidelijke en gebruikers-vriendelijke SCADA – applicatie werd ontwikkeld.

Data-acquisitie omvatte actieve uren, samples, maximum-, minimum- en gemiddelde accumulatie, kennisgeving naar printers en logfiles etc. Het project omvatte eveneens remote communicatie (PLC en SCADA), het opzetten van PC netwerken, loggen van alarmen, aangeven van alarmen, synchronisatie van PC’s en PLC etc.