Een grote multinationale informatietechnologie onderneming heeft een wereldwijde purchasing overeenkomst met ATS getekend voor ATS CM4D, met een SaaS model solution
Boven: Quality in de Cloud. Hoe het werkt.

SaaS staat voor ‘Software as a Service’ , hier wordt tegenwoordig aan gerefereerd als een cloud solution. Dat betekent dat ATS CM4D wordt bereikt door een off-site ATS Cloud Server , waarop de applicatie en data opslag staan. Daarnaast zorgen we ervoor dat het uploaden van de verzamelde data van de klant op eenvoudige wijze geschiedt naar de cloud omgeving, waar het wordt verwerkt en opgeslagen in ATS CM4D.

De klant wil met 2 groepen productielijnen draaien. Iedere groep bestaat uit 44 machines, die zorgen voor de verschillende functies op de voor- en achterkant van de laptop behuizing. Er zijn 4 terminal outputs voor iedere groep, die in totaal 8 productielijnen creëren. De data van deze 8 lijnen wordt gemeten door het Micro View 2D/3D scansysteem.

ATS CM4D wordt gebruikt voor 4 verschillende types rapporteringen voor iedere lijn: Quick Check, Summary, Trend, en XMR grafieken. Bovendien is er een algemeen samenvattend rapport beschikbaar, dat de kwaliteit toont van de data, op basis van een machine voor iedere grote groep. Door de ATS CM4D Scheduler, te gebruiken, worden deze rapporten automatisch updatet in PDF formaat op bepaalde tijden. Ondertussen stuurt Event Smith email alerts uit naar de betrokken gebruikers, die bepaalde gedragspatronen monitoren van recent gemeten data. Met behulp van dit systeem zal de klant eenvoudig toezicht kunnen houden op kwaliteit en procescapaciteit van hun productielijnen en zonodig functies en machines kunnen aanscherpen.

Onze klant produceert laptops in de eerste fabriek, nieuwe fabrieken zullen ook desktops en tablets gaan produceren. Zij worden momenteel geïmplementeerd en ondersteund door een internationaal ATS team uit China, de USA en de UK.

Over ATS CM4D
ATS CM4D is een suite applicaties ontworpen om de kloof te overbruggen tussen de wereld van het met Computer Aided Design gemaakte virtuele ontwerp en de fysieke wereld van de productie zelf. Het benadrukt verschillen tussen de geometrische ontwerpspecificatie en de uiteindelijke ‘zoals het gebouwd is’ data van een geproduceerd voorwerp. Het aanpakken van deze problemen stelt producenten in staat de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken.
Meer informatie op: www.ats-cm4d.com.