Elektro Data publiceerde het door Bert van der Linden (ATS Senior Lecturer Industrial Automation) geschreven artikel over het gebruik van Ethernet door IA en IT. Hier in wordt beschreven hoe Ethernet een brug slaat tussen deze twee verschillende werelden door ze met elkaar in contact te brengen en daardoor communicatie problemen en conflicten op te lossen. Ethernet: één weg, twee werelden
Brug slaan tussen IT- en IA-werelden

IA en IT delen samen één weg: Ethernet. Mede doordat bedrijven behoefte hebben aan productiegegevens, heeft deze technologie de twee verschillende werelden waarin IA en IT elk leven met elkaar in contact gebracht. Hoewel het van buitenaf kan lijken alsof IA en IT veel met elkaar gemeen hebben, verschillen deze afdelingen qua cultuur in grote mate van elkaar. De geschiedenis leert ons dat de culturele verschillen die binnen deze afdelingen bestaan moeilijk te veranderen zijn. Maar hoe laat je deze twee afdelingen dan wel optimaal samenwerken? Door een brug te slaan! Productiebedrijven hebben immers baat bij een optimale samenwerking tussen de IA- en IT-afdeling aangezien zij samen investeringskosten en beheerskosten kunnen laten dalen.
Steeds vaker wil het management van producerende bedrijven beschikken over actuele productiegegevens. Het gebruik van deze productiegegevens zorgt er namelijk voor dat de kwaliteit van managementbeslissingen toeneemt. Doordat het management deze gegevens steeds vaker nodig heeft, ontwikkelt zich binnen de industrie een behoefte aan verticale systeemintegratie (Control, MES/MOM, ERP). Verticale integratie van systemen maakt transparante informatie-uitwisseling mogelijk en is daarmee cruciaal voor een goede bedrijfsvoering.

Cultuurverschil

De verticale integratie van systemen is echter op afdelings- en intermenselijk niveau een nieuwe ontwikkeling, waarvan men zich kan afvragen of bedrijven er klaar voor zijn. Traditioneel bestonden er namelijk veel autonome systemen die nauwelijks aan elkaar gekoppeld waren. Hierdoor was het mogelijk gescheiden afdelingen te creëren die elk verantwoordelijk waren voor een deel van de automatisering (kantoorautomatisering versus industriële automatisering). Tijdens het groeiproces van deze afdelingen is een cultuurverschil ontstaan. Beide afdelingen geloven in andere zaken, hanteren andere waarden en normen en spreken een andere taal. De diversiteit die hierdoor is ontstaan levert in de huidige situatie – waarin de technologie de afdelingen dwingt samen te werken – communicatieproblemen en conflicten op.
Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de IT-afdeling gebruik wil maken van het DNS-protocol maar zich niet realiseert dat dit protocol te traag is voor de industriële automatisering. Of, er treedt bijvoorbeeld een storing op in het grensvlak tussen de systemen. In de praktijk wijzen de afdelingen dan al snel naar elkaar en doordat zij niet dezelfde taal spreken begrijpen ze elkaar niet.

Gemeenschappelijke netwerkarchitectuur

Een geslaagde verticale systeemintegratie vereist een werkwijze die samenwerking stimuleert en rekening houdt met de aanwezige diversiteit. Bedrijven kunnen deze samenwerking het best vormgeven door IA en IT samen in een netwerkarchitectuur te laten ontwikkelen. Hierbij is het gebruik van beschikbare referentie-architecturen zoals de OPC Unified Architecture en de Converged Plantwide Ethernet (CPwE) solution Architecture van Cisco en Rockwell Automation een goed uitgangspunt.
Het inzetten van slechts een gemeenschap-pelijke netwerkarchitectuur is echter niet voldoende om de samenwerking tussen IA en IT succesvol te laten verlopen. Beide afdelingen moeten beschikken over een intermediair. Deze intermediair kent de verschillen en weet hoe hij om moet gaan met de diversiteit tussen de afdelingen. Daarnaast moet deze verbindende schakel op de hoogte zijn van de gebruikte technologieën bij de andere afdeling.

Conclusie

De gemeenschappelijke netwerkarchitectuur realiseert dus de brug tussen de twee werelden IA en IT. Deze architectuur geeft beide afdelingen een visie en stimuleert samenwerking. Wanneer de intermediairs deze brug actief bewandelen is het mogelijk om systemen (MES/MOM, ERP) maximaal te laten presteren en hoge kostenbesparingen te realiseren.

Publicatie Elektrodata 2011 editie 10