In de huidige markt zijn creativiteit en innovatie een vereiste. Het kan echter een grote uitdaging zijn om aan deze eisen te voldoen. Het personeelsbestand kan bijvoorbeeld verkleind zijn waarmee onbedoeld ook kennis en vaardigheden zijn verdwenen. Om de ontwikkeling van producten en de uitvoering van projecten toch zo soepel mogelijk te laten verlopen, biedt ATS nu workshops aan, waarvan u de inhoud kunt aanpassen aan uw project of product.

Bij workshops gaat het altijd om maatwerk, er kunnen dus verschillende onderwerpen gecombineerd worden.

Voorbeeld 1:
Zo bleek een workshop: Databases, VisualBasic en SCADA-WinCC een projectgroep te helpen om informatie uit een WinCC database te halen
.

Voorbeeld 2:
Een workshop VB.6 ,OPC met Siemens Industrial Ethernet heeft er voor gezorgd dat gegevens uit een Siemens S7 PLC gepresenteerd konden worden op een scherm met gebruik van VB.

Tijdens een workshop gaat het, net als bij een training, om het aanleren van vaardigheden. De belangrijkste doelstelling van een workshop is echter dat de deelnemers aan het eind van de workshop een product hebben gemaakt dat ze vervolgens zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. De inhoud en duur van de workshop zijn afhankelijk van uw behoefte, waarmee een ATS workshop dus een zeer flexibele leervorm is vanuit zowel inhoudelijk als financieel oogpunt.

Heeft u een situatie waarin ondersteuning nodig is? Aarzel dan niet en bel ons voor meer informatie of om een intake gesprek te plannen op 0529-438310.