Six Sigma projesi ve kalite verilerinin eş zamanlı toplanmasını sağlayan bu yeni hata takibi yazılımı sayesinde, Navistar’ın Ontario, Chatham fabrikası kalite sürecini geliştirmek yolunda hızla ilerlemektedir.

Chatham fabrikası Six Sigma proje sorumlusu, siyah kuşak sahibi Rick Burns: “Navistar olarak kendimizi, ürün kalitesi ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeye adadık.” diyor ve ekliyor: “Six Sigma projesi, dikkatimizi tekrar dünyadaki en iyi ağır kamyonları üretme amacı üzerinde toplamamıza ön ayak oldu.”
Six Sigma projeleri, istatistiksel ölçütlerden yararlanarak, iyileştirilmeye en fazla ihtiyaç duyan üretim süreçlerini belirleyip, ilgili ekipleri bu alanlara yönlendirir. Kalite problemlerinin kök sebebini bulabilmek amacıyla bu süreçler gözden geçirilir.
Navistar, her türlü ağır kamyon üretimi yapmaktadır. Chatnam fabrikası ise ağır koşullara dayanıklı kamyonlar üretmektedir.

Navistar Chatnam fabrikası kalite verisi toplayan dâhili bir sistem geliştirmişti. Fakat söz konusu sistem arızanın kaynağını ilgili tablodaki X-Y koordinatlarına veya alt bileşenlerine atayacak şekilde belirleyemiyordu. Bu işlevi sağlayabilecek bir sistem arayışına girildi. İhtiyaca en uygun sistemi bulabilmek amacıyla on iki yazılım firması problem çözme ve karar verme metodolojisi kullanılarak değerlendirildi.

Navistar shopfloor

Navistar, bu değerlendirme süreci sonunda, Ford Motor, ABD Toyota Motor, Avusturya MAN Kamyonları ve İngiltere Rolls-Royce Havacılık gibi firmalara da kalite sistemleri tedarik etmiş ATS International’dan Inspect yazılımını seçti.

ATS Inspect yapılandırılabilir uygulama modüllerinden oluşur. Sistem üretimin çeşitli noktalarındaki hat içi montajcılara ve denetimcilere ilgili ürünü tablet PC üzerinden görsel olarak sunar. Kalite verilerinin, dokunmatik ekran veya ekran kalemi aracılığıyla, ayrı bir klavyeye gereksinim duyulmadan, yanlışsız ve seri bir şekilde sisteme girilmesini sağlar. Herhangi bir hatanın yeri ürün imgesi üzerinde kaydedilir ve hataları grafiksel olarak raporlama ve benzeri bilgilendirme amaçlı uygulamalarda kullanılmak üzere kaydedilir. Yönetici Modülü kullanılarak,, üretimin farklı istasyonlarında görev yapan kişiler için, söz konusu istasyondaki işleri temel alan, girdi ekranları tasarlanabilir. Ayrıca, X-Y koordinat atanması gerektirmeyen fonksiyonel arızalar da sisteme girilebilir.

Bu yazılım sayesinde, üretim verileri eş zamanlı toplanıyor. Navistar intranetine bağlı herkes görüntülemek istediği bilgiye bir internet tarayıcısı aracılığıyla ulaşabiliyor. Böylece üretim ve kalite problemlerine anında müdahale edilebiliyor. Navistar, ayrıca, istenmeyen bir veri ile karşılaşıldığında ilgili personelin çağrı cihazı, e-posta veya önceden belirlenen sınır istatistikleri (birim başı azami hata sayısı, bin birim başı azami hata sayısı, güvenlikle ilgili sınırlar gibi) yolu ile uyarılmasını sağlayan, Inspect’in seçimlik modüllerinden Olay Bildirim Hizmeti Modülü’nü de satın almıştır.

Inspect’in kurulup tam zamanlı kullanımına geçilmesi birkaç haftada tamamlandı ve denetçiler bu yeni sistemi öğrenmekte hiç zorluk çekmediler.
Burns Inspect hakkında şunları söylüyor: “ATS Inspect’ten ilk defa haberdar olduğumuz an, belirli bir arızanın bulunduğu yerin kesin olarak tespit edilmesi ve işaretlenmesinin işimizi ne kadar kolaylaştıracağını, sistemin özellikle boyama hataları konusunda oldukça faydalı olacağını düşünmüştük. Fakat sistemi kullanmaya başladıktan birkaç ay sonra bu işlevin, kalite verilerini anında analiz ederek istatistiksel bilgiye dönüştürme işlevi yanında ikincil derecede önemli olduğu kanısına vardık. Bu analizler temelinde, anında müdahale edilmesi gereken bir sorunla karşılaştığımızda, sorunu giderebilecek ekip veya ekiplerin hangileri olduğuna karar vermek ve ilgili emri iletmekle zaman kaybetmiyoruz. Olay Bildirim Hizmeti Modülü bu bildirme sürecini otomatik hale getirmemize imkân tanıyor.”

Sistem Chatnam fabrikasında o kadar faydalı olmuştur ki Navistar dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 36 fabrikasında Inspect sistemine geçişi planlamaktadır.