Modern bir aracı yenilemek zor bir iştir. Hele bir de söz konusu araç Amerika’nın en iyi askerlerini güvende tutmak amacıyla tasarlanmış bir Bradley Zırhlı Savaş Aracı ise işin zorluğu aşırı boyutlara ulaşır. ABD Savunma Bakanlığı için de üretim yapan Johnstown, Pennsylvania’da konumlu DRS Laurel Technologies işte bu zor görev ile karşı karşıya idi.

Görev

Bradley Fighting Vehicle
DRS Laurel Technologies’le uzun zamandır çalışan büyük bir savunma sanayi üstencisi DRS Laurel Technologies’den, DOD Bradley RESET programına ortak olması talebinde bulundu. Programın amacı, Bradley Zırhlı Savaş Araçları’nı Irak ve Afganistan’da kullanılmak üzere yenilemek idi.

Yapılan anlaşmaya uyarınca, DRS Laurel Technologies her aracın gövde ve taret kısımlarında bulunan farklı 100’den fazla kabloyu (kablo tesisatlarını) denetlemek, onarmak ve bunları raporlandırmakla yükümlüydü. Bu kablo tesisatları, motor ve araç kontrolleri, görüş arttırma, hedef belirleme, savaş alanı mevzileri ve taktik bilgileri gibi bir dizi sistemi desteklemek için tasarlanmıştı..

Firmanın karşılaştığı belli başlı sorunlar:

 • Özellikle yapılacak işlerin müşterinin farklı taleplerine göre değişkenlik göstereceği durumlarda kritik önem taşıyan fabrika çalışanları arasındaki iletişim kopukluklarını ortadan kaldırmak,
 • Yenilenen parçaların yenilenme nedenlerinin kaydını tutmak ve bu parçaları sisteme uyumlu hale getirmek,
 • Onarım gerektiren parçaları doğru biçimde belirlemek,
 • Tamir bilgilerinin takibini yapmak (hangi parçalar onarılmış veya onarılmamış; onarım ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılmış gibi),
 • Kabloların belirli bir düzen dâhilinde belirli kutular içinde paketlendiğine dair müşteri talebini karşılayabilmek ve müşteriye gönderilecek ilgili kabloları içeren paketin veya paketlerin yerlerini kolayca tespit edebilmek,
 • Revizyon aşamasıyla ilgili çeşitli talimatlar vermek,
 • Görev açısından hayati önem taşıyan veya tamir edilmek için fazlasıyla ucuz olan (ve bu nedenle hurdaya ayrılması gereken) kablolardaki arızaların ele alınması ile ilgili çeşitli talimatlar vermek,
 • Sevkiyata alınan kabloların hangi araçlara ait olduğunu detaylandıran izleme bilgilerini sağlamak.

ATS Inspect Çözümü

RESET programının gerektirdiği yukarıda belirtilen veri-yoğun sorunları aşmak için, DRS Laurel Technologies, ATS Inspect görsel denetim yazılımını uygulamaya aldı.
Firmanın kalite mühendisi Bob Sewalish, Inspect için “Çalışanlar arası iletişimde büyük bir ilerleme kat etmemizi sağladı” diyor ve ekliyor “Projenin her aşamasında ne yapılması gerektiği sorusu cevapsız kalmadı. Hatalı bulunan bir kabloya ‘Bu listede yazanları yap’ yazan bir etiket yapıştırıldığını, sonra etiketli kablo onarım bölümüne gittiğinde ilgili personelin ‘Bununla ne demek istedin? Bahsettiğin şey neredeydi? Bulamıyorum!’ diye sorduğunu düşünün. Inspect sisteminde işte böyle şeylerin olması mümkün değil. Bu sistem iletişim açısından gerçekten olağanüstü.”

İşlenen her tip kablo için oluşturulan görsel bir kayıt Inspect yazılımının merkezini oluşturur. Yazılımın kablo tesisatı yenileme sürecine entegrasyonu aşağıda anlatıldığı gibi gerçekleşmiştir:

Visual record is created
Kablo Hazırlama: Kablo hazırlama aşaması, proje ortağının (DSE) iş yerinde aracın sökülmesiyle başlar. Kablolar araçtan ayrılır; kasalanır ve bulundukları kasaya ait oldukları aracın seri numarası verilir. Kasalar DSE çalışma alanına teslim edilir. DSE personeli, aracın seri numarası altında listelenmiş bir dizi etiketi bilgisayardan çıktı olarak alır. Sonrasında, tesisatın temizlenmesi ve tesisata ait her kabloya uygun etiketin iliştirilmesi süreçleri başlar. Kablolar, ayrıldıkları aracın seri ve kablo numaralarını kaydetmek üzere taranır ve bu şekilde belirli bir kabloya ait görsel kayıt oluşturulur.

Veriler, DRS Laurel Technologies Johnstown tesis sunucusuna aktarılır. Tarama işlemi, her kablo için fatura, temizleme ve nakliyat gibi bilgileri kaydetmek üzere tekrarlanır. Kalan bütün kullanılmamış etiketler de taratılarak, “alınmamıştır” şeklinde kaydedilir. Sevkiyat öncesinde, bütün kabloların ait oldukları belirli araçlara tam olarak uyumlu hale getirilmesi söz konusudur.

Sewalish, “Proje ortağımız, DRS Laurel Technologies çalışma istasyonlarına 98 kablo teslim ettiklerini söylüyorsa, fakat biz sadece 95 tane naklediyorsak, kaybolan kabloların hesabını tutmamız gerekir. Inspect hareket raporları ile durum ve nakliyat raporları, tam da bunu yapmamıza yardımcı oluyor” diyor.

 Red flags indicate repair locations Gelen Mal Kabulü & Denetim:
Johnstown tesisi mal kabul denetçisi, gelen konteynırı açar; içinden bir kablo alır ve kabloyu taratır. Bunu yapınca kabloya ait görsel kaydı kendi Inspect ekranında görebilir. Denetçi, bu görsel kaydı kablonun onarılması gereken yerlerini işaretlemek için kullanır. Sistem denetçinin işaretlediği tamir gerektiren kısımları kırmızı renk ile gösterir. Denetim tamamlandığında, denetçi kabloyu sevk edilmek üzere bir taşıyıcıya yerleştirir. Hatasız kablolar, elektrik testi bölümüne gider. Onarılacak ya da hurdaya çıkarılacak kablolar da benzer şekilde ilgili bölüme sevk edilir.

Gelen mal denetçisi her kabloyu taratır ve hepsini aynı şekilde denetler. Taranan her kablo için sistem alındı onayı verir; liste dışı bir kablo alınması durumunda denetçiyi uyarır. Denetçi, ayrıca proje ortağının işyeri ve DRS Laurel Technologies tesisleri sevkiyat bilgilerinin karşılaştırılmak maksadıyla sistemden ilgili pek çok raporu alabilir.

 Green flags indicate finished repairs
Onarım: Denetlenen kabloları içeren taşıyıcılar, ilgili istasyonlara sevk edilir. Her kablo, taşıyıcısından çıkarılır ve görsel kaydını ekranda görebilmek için taratılır. Personel, görsel kayıtta kırmızı işaretli bölgeleri kablonun aslı üzerinde bulur ve tamir eder. Tamir ettiği her kısım için ‘onarıldı’ bilgisini ekran üzerinden sisteme girer. Sistem bu kısımlardaki kırmızı işareti yeşile döndürür. Yeşil işaret, bulunduğu kısımda tamamlanmış bir onarım olduğunu gösterir (Bakınız, Şekil 3).

Sewalish, “Görsel imaj ile tamir edilmesi gereken her şey gösteriliyor. Anlatımın tamamen resimsel olması sayesinde, onarım personeli resme bakıp onu elinde tuttuğu kablonun kendisi ile karşılaştırıyor ve kablonun neresini tamir etmesi gerektiğini anında anlayabiliyor. Onarım tamamlandığında ise, üzerine tıklayıp ‘Onarıldı’ olarak işaretliyor. Böylelikle, her bir kablonun kim tarafından ve ne zaman onarıldığını bilebiliyoruz. Hepsi basit bir resim üzerine kaydediliyor,” diye ekliyor.

İşlevsel Elektrik Testi: Personel, bir kez daha taşıyıcıdan bir kablo alıp ilgili birimin görsel kaydını görebilmek için taratır. Kablo denenir ve sonuçlar kaydedilir. Sonrasında kablolar son denetim bölümüne sevk edilir.

Son Denetim: Denetçi, kabloyu taratır; hem görsel kaydı hem de fiziksel kabloyu gözden geçirir ve denetimi tamamlar. Kablo denetimden geçerse, sevkiyat hazırlık alanına gönderilir; denetimden geçemezse, ya hurdaya ayrılır ya da görsel kayıt üzerine gereken ek onarımlar not edilir. Onarılacak ya da hurdaya ayrılacak kablolar da benzer şekilde sevk edilir.

Sevkiyat Hazırlık & Nakliyat: Kablo, son denetimi de geçtiğinde, tutucu askıya gider; tam bir takım oluşturacak şekilde diğer kablolarla birlikte paketlenir. Müşteri, kabloların belli bir düzen içerisinde ve belli kutularda paketlenmesini istemektedir. Teslimat gerçekleştiğinde, her kutu müşterinin üretim alanında önceden belirlenmiş bir yere teslim edilecek ve kablo belirli bir düzen içerisinde kullanılacaktır.

Sewalish, “Kutuları tekrar paketlemeye gittiğimizde, seri ve parça numara bilgilerini alabilmek için kabloları taratır ve ayrıca kutu numarasını sisteme okuturuz. Eğer müşteri bir kablo ile ilgili bir soru sorarsa ona kabloyu tam olarak hangi kutuya koyduğumuzu söyleyebiliriz.” diye açıklıyor.

Özel Gereksinimlerin Karşılanması

 Cable data is scanned to update information prior to shipping
Bu bölüm, DRS Laurel Technologies’in kablo yenileme sürecini yönetmek adına Inspect sistemini nasıl kullandığına dair genel bir çerçeve sunmaktadır. Çoğu projede olduğu gibi, bu projede de özel olarak ele alınması gereken kimi hususlar bulunmaktadır. Sewalish, yazılımın bu alanları nasıl ele aldığı konusuna ışık tutmaktadır:

“DRS Laurel Technologies, Inspect sistemine girilmek üzere, onarılması ek bilgi gerektirebilecek kısımların nasıl tamir edileceğini açıklayan özel çalışma talimatları hazırladı. Bu özel çalışma talimatları Inspect ekranın sağında görülecek şekilde sisteme girildi. Böylece, bir kablo için kritik öneme sahip bilgilere sadece ekrana bakmak kadar kolay ulaşılabiliyor; personelin ilgili belgeyi araması ve okumasına gerek kalmıyor. Inspect, size ne yapacağınızı tam olarak söylüyor.”

Diğer Kullanımlar

Aşağıda Inspect’in kullanıldığı diğer bazı uygulamalar yer almaktadır:

 • Kablo sistemleri araçtan araca fazlaca çeşitlilik gösterdiği için kablolar birden çok yenileme sürecinden geçebilmektedir. Örneğin, bir kablo, 1 yıllık bir araçtan alınabileceği gibi, 10 yıllık bir araçtan da alınabilir. DRS kabloları onarmanın yanında, hem kabloların yenileri kadar iyi hem de yenileriyle aynı uyarlama düzeyinde olmasını sağlamak durumundadır. Özel durumlarda, eski kablo alınıp mevcut uyarlama düzeyine yükseltilir. Bu işle ilgili talimatlar, söz konusu kabloların görsel kayıtlarına kolayca iliştirilir.
 • Ayrıca, ‘Kritik Derecede Önemli’ diye nitelendirilen ve küçük kusurlar hariç onarım yapılmaması gereken bir kablo sınıfı da mevcuttur. Inspect, bu kabloları kırmızı bir mesajla tanımlar: ‘Temizlik ve deneme haricinde, her hangi bir sorunda – ONARMAYINIZ – Kritik Derecede Önemli – Hurdaya Çıkarın’. Benzer bir mesaj, satın almanın çok ucuz olmasından dolayı onarımın pahalıya geleceği bir başka kablo sınıfı için de görülmektedir. Sistem bir hurda listesi tutmamızı ve bunu müşteriye göndermemizi sağlar. Müşteri araçların parçalarına ayrıldığı ve hurdaya çıkarıldığı başka programlara sahiptir. Bazen ihtiyaç duyulan kablo, bu araçlardan temin edilebilir veya aksi takdirde yenisi için sipariş verilebilir.
 • Sevkiyatları ve ürün hareketini bağdaştırabilmek projenin başarısı için kritik önem taşımaktadır. Inspect, DRS Laurel Technologies’in belirli bir araç üzerine taktığı her parçanın kaydını tutar: Parçanın tamir edilip edilmediği, araca geri takılıp takılmadığı veya hurdaya çıkarılıp çıkarılmadığı gibi hususlar sistemde kayıtlıdır. Hiçbir şey kaybolmaz veya kayıt dışı kalmaz.
 • Inspect, aynı zamanda DRS Laurel Technologies’e hurdaya çıkarılan kabloların periyodik olarak denetimini yapma fırsatı da sunmaktadır. Kayıtlar, kablonun hurda olarak kaydedildiğini ve kurtarılabilir parça olup olmadığına yönelik doğrulama için incelenir. İhtiyaç duyulan herhangi bir parça kurtarıldığında, kablonun geri kalan kısmı hurdaya çıkarılır.

Gerçek Zamanlı Kalite Verileri

Sistemin herhangi bir standart web tarayıcısı ile görülebilen 70’in üzerinde raporu mevcuttur. Bu raporlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Hasarın ciddiyetine ve sınıfına göre bütün kabloların veya belirli bir kablonun onarım raporları
 • Grafik Raporlar – onarımları görsel olarak özetleyen Sorun Tayfı
 • İstasyona göre iş yükü analizi
 • Hurdaya çıkarılmış kablo raporları
 • Denetim ve uyumlaştırmaya yardımcı olacak raporlar
 • Araç kablo takımı nakliye raporları

Faydalar

 Repairs being made to a cable set
Inspect yazılımı, yöneticilerden tamir personeline kadar DRS Laurel Technologies mensupları için değerli bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Bu yazılım, ortaya çıkan günlük sorunları çözmeye de yardımcı olmaktadır. DRS Laurel Technologies’in Proje Yöneticisi, Andy Fitzgerald, gerçek yaşamdan bir örnek sunuyor: “Bu sabah müşterimden bir telefon aldım. Zaman zaman kablo bölümlerinde bir takım çentikler gördüklerini ve bunun kablo tesisatının kısa devre yapmasına sebep olduğunu söylüyordu. Kablonun belli bir bölümü üzerine ek bir kaplama koyup koyamayacağımızı soruyordu. Elbette, bunu yapabilirdik, fakat bunu söz konusu tesisatla ilgilenecek bütün personele nasıl bildirebilirim? Çalışanlarımın bu iş için sadece hafızalarına güvenmeleri durumunda, ilerideki bir tarihte bu talebin unutulup gideceği ortadadır. Kalite Mühendisi, Inspect’i kullanarak kablo grafiğine her personelin görebileceği basit bir talimat kutucuğu yerleştiriyor. Bu değişiklik, ek kaplama için talebin yerine getirilme olasılığını her seferinde arttırıyor! Ve böylelikle, müşteri memnuniyetini sağlıyoruz.”

Fitzgerald, “Inspect gelen mal ve nihai denetimlerin kaydını tutmaya yardımcı olan, aynı zamanda onarım personelinin belirli bir onarımın tamamlandığı bilgisini kolayca kaydetmesini sağlayan ve sürecin başından sonuna kadar bütün bunların basit bir grafik üzerinden yapılmasına ve ilgili bilgilerin paylaşılmasına olanak sağlayan bir iletişim aracıdır.” diye ekliyor.

DRS Laurel Technologies, Inspect programının geleceğini parlak görmekte ve hâlihazırda Johnstown tesisindeki yenileme ve yeni ürün programlarında kullanmak üzere diğer olası uygulamalarını araştırmaktadır.