Amaç

 • Güneş ve rüzgar santrali veri toplama sistemini (VTS), Hindistan’ın farklı eyaletlerine yayma
 • kW ve kWh (aralık: 10-15 dak.) ile oluşan asgari, azami ve ortalama enerjinin hesaplanması
 • Toplanan ve hesaplanan verileri Microsoft SQL veri tabanında saklama
 • Yenilenebilir enerji için mevzuata uygunluk
Purpose

Proje Kapsamı

 • Verileri çeşitli malzemelerden – Inverstors, Transformers, SMBler/SJBler, yerel HMI sistemleri – yakalamak.
 • Konfigürasyon ve kurulum desteği
 • Takımı Kepware ile ilgili eğitmek
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Saha dışı bir konumdan proje tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili destek
 • Talep üzerine çevrimiçi destek
 • Lisansların tedarik edilmesi
Solution Approach

Sonuçlar

 • Rüzgar ve güneş santralleri verilerinin başarılı şekilde entegrasyonu
 • Veri tarihi konusunda hükümet uyumuna bağlılık
 • OPC UA Tünelleme yoluyla emniyete alınmış veri transferi
 • Tüm santrallerin tek bir platform altında olması
Results

Sistemler, Gereçler & Hizmetler

 • KEPServerEX v6.0 (Modbus ve OPC sürücüleri, Datalogger ve Advanced Tags Plug-ins) ve Data Export Utility
Tools

our experience, your success