Amaç

 • Harici destek uygulaması sanallaştırma maliyetinde azalma
 • BT ekibinin uygulama ömrü yönetiminde kendi kendini desteklemesinin sağlanması
 • Microsoft App-V altyapısınının doğrulanması
Amaç

Proje Kapsamı

 • Uygulama sanallaştırma ve uygulama ömrü yönetimi konusunda danışmanlık
 • Citrix AppLayering entegrasyonu
 • İş yerinde müşteri BT personeline eğitim (ATS Teconomy danışmanları tarafından)
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Citrix AppLayering tanıtımı ve uygulanması
 • Kullanılan ‘kolay yönetilebilir’ uygulama sanallaştırma takımları
 • Tanımlanan ve yürütülen Kavram Kanıtlama (PoC).
 • Nihai sunum
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Harici kaynakları kiralamada %25 yıllık azalma
 • Uygulama sanallaştırması için HTM kendi kendini destekleyen araçları etkinleştiren Citrix App katmanlamasının uygulanması
 • Citrix lisans yapısının optimizasyonu/maliyette azalma
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • Citrix App Katmanlaması
 • ATS Teconomy proje danışmanlığı
 • Otomasyon denetim ve danışmanlığı
Araç

our experience, your success