Amaç

 • Makine Kontrol Uzantıları (MCX) kullanan PC Temelli Kontrol Sistemi için C++ Yazılım Geliştirme Hizmetleri.
 • Materyallerin üretim sürecine otomatik olarak yerleştirilmesi.
 • Çeşitli donanımların farklı protokollerle entegrasyonu.
 • Güvenli çevreyi garantilemek için kapsamlı emniyet tertibatı.
Purpose

Proje Kapsamı

 • Var olan US makinelerinin mevcut hatta güçlendirilmesi
 • Singapur makinelerinin hattın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi
 • Bilginin izlenebilirliğini sağlamak için parça verisi kontrolüne ve veri günlüğüne olanak tanınması
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • C+++’de uygulamak için farklı endüstri protokollerinin (Devicenet, Modbus, vs.) anlaşılması
 • Hata düzeltmenin kapsamlı ve sezgisel olarak, aynı zamanda minimum operatör müdahalesi ile yapılmasını sağlama
 • Materyalleri yerleştirmek için taşıyıcı ve robot ara yüz
Solution Approach

Sonuçlar

 • Her makine için 1 insan sayısı UR Robotu ile değiştirildi
 • Her makine için 1 ppm üstü koşulu elde edildi
 • Her makine için gelişmiş ve sezgisel emniyet kontrolleri
Results

Sistemler, Araçlar & Hizmetler Uzmanlığı

 • Visual C++ 2008
 • HP MCX
 • ON Kıskaçlı UR Robotu
 • Devicenet
 • Keyence Ölçüm Aletleri
 • Emerson Elektrikli Aletler
Tools

our experience, your success