Amaç

 • Son kullanıcıya tesis üretim kapasitesini geliştirme imkanı vermek
 • Aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağıya akış süreçleri için uzman otomasyon mühendisliği teknik bilgisi araştırmak
 • FDA ve son kullanıcı uyumluluğu gereğince onaylı ve geçerli malzeme otomasyon sistemi
Purpose

Proje Kapsamı

 • Yaşam Döngüsü Dokümantasyonu (FDS, HDS, SDS & I/O Listesi)
 • Aşağıdan yukarıya akış (Biyoreaktör, CIP & Hasat), yukarıdan aşağıya akış (Arındırma & Virüs olmayan ortam), Enjeksiyonluk Su (WFI) dağıtımı ve CIP Skid malzemeleri için PLC ve SCADA Uygulama Geliştirme
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Girdilerin (Kullanıcı İstekleri Spesifikasyonu (URS), P&IDler) ve tesis ayrıntılarının detaylı analizi
 • Tesis genelindeki 4 üretim hattında geliştirilen 20 000+ I/Olar ve nodlar
 • Gelişmiş yeniden kullanılabilir bileşenler, uygulama standartları, kütüphaneler ve programlama blokları
 • Son kullanıcının üretim tesisinde müşteri takımıyla birlikte yerinde devreye alma ve saha kabul testi (SAT)
Solution Approach

Sonuçlar

 • Yeniden kullanılabilir bileşenler sayesinde mühendislik süresi ve maliyetinde ~ 15% azalma
 • Sadece 18 ayda tesis onayından sonra FDA onayı
 • 20+ kişilik bir mühendis takımıyla devam eden ~25,000 saatlik mühendislik desteği sonucunda kalite kabulleri %90+’ı KPI’ Iara ulaştı
Results

Sistemler, Araçlar ve Hizmetler Uzmanlığı

 • Allen-Bradley ControlLogix 1756-L75/ L74
 • Power flex sürücüler
 • FactoryTalk SE Network Distributed
 • PanelView Plus, S – 88 Standartları
Tools

our experience, your success