Tıbbi Cihaz Üretiminde Ürün Kalitesini Artırma: Trulife’ta ATS Inspect

Amaç Tesisten çıkan ürünlerin kalitesini geliştirmek. Üretim aşamasında imal edilen çöp miktarını azaltmak. Hata tespiti ve tamir süreçlerini geliştirmek. Kağıt bazlı denetim sistemini değiştirmek. Bu sebeplerle ATS Inspect uygulanmıştır. Çözüm Yaklaşımı ATS danışmanları, aşağıdakileri de kapsayan ısmarlama bir çözüm geliştirmek için Trulife ile yakından çalıştılar: Çoklu ürün hattı imal eden iki üretim [...]

Tıbbi Cihaz Üretiminde Ürün Kalitesini Artırma: Trulife’ta ATS Inspect2020-05-11T13:29:06+00:00

ATS, bir Tıbbi Cihaz Üreticisi için Ignition Temelli bir Veri Toplama Çözümü Getirdi

Amaç Yeni bir üretim hattındaki makinelerin kalite ve performansının gözlenmesine olanak vermek. Log dosyalarının hali hazırdaki manuel idaresini değiştirmek. Üretim birimi verileri tarafından yürütülen veri toplama işinin otomatikleştirmek. Proje Kapsamı Bir işlem hattından gelen verilerin gözlenmesi ve toplanması Kullanıcı erişimi için merkezileştirilmiş bir veri havuzu ve web tabanlı izlemenin oluşturulması Otomatik veri toplama ve otomatik raporların [...]

ATS, bir Tıbbi Cihaz Üreticisi için Ignition Temelli bir Veri Toplama Çözümü Getirdi2019-03-19T11:24:36+00:00

ATS, Kontakt Lens Üreticisi için merkezi görüntüleme, kontrol ve MES çözümleri sunuyor

Amaç Shopfloor’daki manuel ve kağıt tabanlı sistemin kaldırılarak makinelerden otomatik veri toplanmasını sağlamak Bir platform kullanarak tüm çalışma alanı makinelerinin merkezi izleme ve kontrolünü sağlamak Geçmiş verileri kullanarak verim, ıskarta, OEE, aksama süresi ve hata oluşumları için farklı analizler gerçekleştirme ve genel verimliliği geliştirme Proje Kapsamı Hidrasyon, ıslak, kuru ve paketleme makinesi gibi yaklaşık 33 makine [...]

ATS, Kontakt Lens Üreticisi için merkezi görüntüleme, kontrol ve MES çözümleri sunuyor2019-03-19T10:22:09+00:00
Go to Top