Eén van de belangrijkste nadelen van een On-Site Support opdracht is dat de (financiële) uitkomst van de opdracht niet van te voren exact vast staat en uw begroting in gevaar kan brengen. Budgetbewaking valt eenvoudig te combineren met uw normale taken, maar staat altijd onder druk. Verschillende bedrijven hebben dit erkend en ATS gevraagd om een oplossing.ATS profileert zich als ‘Independent Solution Provider’ en onze oplossing voor u is een opdracht zo te specificeren dat deze uitgevoerd kan worden voor een vaste prijs. Wat is hier voor nodig? Een duidelijke opdracht- en resultaatbeschrijving. Als deze omschrijving er niet is kan ATS, in samenspraak met u, een omschrijving opstellen en een aanbieding verzorgen.

Wat is uw voordeel? Uw project voor een vaste prijs, zonder hinderlijke budget overschrijdingen en meestal voor een prijs die lager ligt dan een detachering opdracht.

Als u de voordelen verder wilt verkennen zijn wij graag bereid uw benodigdheden in detail te bespreken.