Doel:

 • Toenemende procesdoorvoer
 • Eliminatie van ongeplande downtime van machines
 • Verlagen van onderhouds- en managementkosten
Purpose

Toepassingsgebied van het project:

 • De systemen en methoden voor lean- productie implementeren
 • Consultancy voor de magnesiumfabriek – alle productie- en onderhoudsafdelingen
Project scope

Oplossingsmethode:

 • TPM-methodologie (Total Productive Maintenance).
 • Focus op elementen die tot ongeplande downtime leiden.
 • Implementatie van best practices in de industrie en deskundige adviezen van consultants
Solution Approach

Het resultaat

 • Verminderde Unplanned Downtime (UPDT) met 70%
 • Verhoogde doorvoer met 35%
Results

Systemen, hulpmiddelen & service-expertise

 • 5S (Sort, Set-in-Order, Shine, Standardise, Sustain (sorteren, op volgorde zetten, stralen, standaardiseren, handhaven))
 • Autonoom onderhoud
 • Gepland onderhoud
Tools

our experience, your success