De bedrukte vouwkartonnen en blisterverpakkingen, die we iedere dag gebruiken om ons voedsel vers te houden, stellen hoge eisen aan het fabricageproces wat betreft nauwkeurig & accuraat defect management. ATS Inspect wordt vaak gebruikt in de verpakkingsindustrie voor dataverzameling tijdens het productieproces. Bedienend personeel kan mobiele apparatuur gebruiken om metingen en defecten op te slaan d.m.v. een visuele weergave van het product waardoor de informatie onmiddellijk beschikbaar wordt gesteld voor analysering.Burd & Fletcher (US) wilden hun problematische checklijsten op papier vervangen door een elektronische checklijst met tijd stempel. Zij wilden tevens terugkerende defecten kunnen markeren en de plaats op het karton kunnen zien waar het defect zich precies bevond. ATS Inspect reduceerde afval, herstelwerk en alle gerelateerde kosten en vormt nu een integraal onderdeel van visual quality operations van Burd & Fletcher.