Společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. uspořádala dvoudenní akci s názvem ATS Knowledge Day Česká republika, která zdarma nabídla řadu velice zajímavých a v ČR ojedinělých seminářů z oblasti problematiky výroby, jejího řízení a řízení kvality, výrobních informačních systémů MES, automatizace a metrologie.

Akce se zúčastnilo 78 zástupců významných výrobních firem z celé České republiky, jako např. ArcelorMittal, Hyundai, Pivovar Zubr, Shimano, Visteon-Autopal, Walmark, Škoda auto a mnoho dalších. Jednalo se zejména o ředitele závodů, technické a výrobní ředitele, ředitele kvality a metrologie, vedoucí pracovníky údržby výrobních zařízení, inženýringu, výzkumu a vývoje.


Videoreportáž: ATS Knowledge Day Česká republika 2011

V rámci ATS Knowledge Day ČR byly zároveň oficiálně otevřeny nové kanceláře a školicí středisko ATS, jež bylo částečně dotováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Otevření se zúčastnil také 1. místostarosta Nového Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, který uvedl: „Oceňujeme, že tato nadnárodní společnost se rozhodla rozšířit nabídku svých služeb právě v Novém Jičíně. Nezbývá než si přát, aby se naše město stalo dobrým místem k podnikání pro co nejvíce firem.“ Ing. Vlastimil Raška, výkonný ředitel ATS ČR, dodal: „V tomto městě zaměstnáváme 27 lidí, 35 pozic je nyní otevřených. Hledáme programátory, kteří znají jazyky a jsou ochotni cestovat.“

Oficiální otevření školicího střediska ATS. Zleva: místopředseda MESA Europe Mike James, 1. místostarosta N. Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, výkonný ředitel ATS ČR Ing. Vlastimil Raška
Obr. 1: Oficiální otevření školicího střediska ATS. Zleva: místopředseda MESA Europe Mike James, 1. místostarosta N. Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, výkonný ředitel ATS ČR Ing. Vlastimil Raška

Jedna z přednášek v rámci ATS Knowledge Day
Obr. 2: Jedna z přednášek v rámci ATS Knowledge Day

Jedním z přednášejících hostů byl také Mike James, současný místopředseda MESA Europe (organizace, která mj. doporučuje standardy pro řešení v oblasti výrobních systémů).

Prezentovaná témata:

  • Shop Floor Data Collection – Sběr dat ve výrobě
  • Řízení změn a projektový management – Jak uřídit rozsáhlé systémové změny v lokálním či globálním podniku?
  • Vzdělávání personálu na inženýrských a technicky zaměřených pozicích
  • Trendy v průmyslové a procesní automatizaci – TIA-Portal: Nová platforma firmy Siemens pro realizaci automatizačních projektů
  • Živá ukázka výrobního informačního systému MES
  • Bezkontaktní laserová měřidla – Živá ukázka bezkontaktního měření fyzikálních veličin
  • World Class Quality: Sledování, sběr a reporting vad – ATS Inspect: Jak snížit náklady související se zmetkovostí, opravami, reklamacemi?
  • Sticky Lean: Zavádění standardů štíhlé výroby a jejich trvalé udržení – Jak udržet procesy štíhlé výroby stále živé?

Firma ATS vznikla roku 1986 v Holandsku a od roku 2006, kdy se rozšířila do ČR, se postupně stává stále významnějším zaměstnavatelem v regionu Nového Jičína. Mezi významné zákazníky patří pivovary Carlsberg či Rolls-Royce Aerospace. ATS v roce 2011 slaví 25 let od svého vzniku a 5 let existence v České republice.