Pro použití nejen ve výrobě SMT. Se základní verzí softwaru pracuje zařízení v režimu 2D, neboli v režimu značení plochy kolmé k ose čočky. Upgradem softwaru na verzi 3D je zařízení schopné značit libovolné 3D plochy definované programem bez nutnosti pohybu značící hlavy (značení šikmých, kónických nebo kulových ploch), či pohybu výrobku (značení válcových ploch v radiálním směru).
Zařízení řeší požadavek laserového značení oběma obvyklými způsoby:

 • stacionárně, tj. výrobek je zastaven, pozicován a označen
 • kontinuálně, tj. výrobek je značen za pohybu

Celkový pohled zepředu
obr. 1: Celkový pohled zepředu

Zařízení je osazováno několika typy CO2 nebo vláknových laserů s různými hodnotami vlnových délek, výkonů a velikostí značící oblasti tak, aby bylo vyhověno různorodým
požadavkům od evaporace nepájivé masky na plošných spojích, přes gravírování do kovu, až po změnu struktury (barvy) polymerových materiálů.

Integrované PC slouží jako rozhraní k přípravě značících programů. Vytvořené programy jsou uloženy v kontroléru laseru a odtud vyvolávány, během výroby lze tedy
značit model „A“ a na PC připravovat model „B“. Integrované PC lze při havárii ihned nahradit jakýmkoliv jiným PC, které má USB rozhraní a v kterém je nainstalován ovládací software laseru.

Pro použití ve výrobě SMT je zařízení
dodáváno:

 • v ESD provedení
 • s nastavitelnou šířkou dopravníku v rozmezí 50 – 600mm
 • s výškou dopravníku 920±30mm(standard Smema)
 • s komunikačním rozhraním Smema, Siemens nebo pouze s jednosměrnou upstream komunikací (japonský způsob)
 • s odsávacím systémem umožňujícím přivedení sacího nátrubku ke každému místu, které je značeno, což redukuje
  kontaminaci plošného spoje na minimum
 • s oboustranným ionizačním ofukem, který eliminuje zbytkový náboj vytvořený odsáváním zplodin ze značení

Pro obecné použití je zařízení dodáváno jak samostatně stojící, tak připravené k integraci do stávající technologie.

Zařízení v lince
obr. 2: Zařízení v lince

Kromě výše zmíněných funkcí jsou k zařízení dodávány funkce další:

 • Verifikace provedeného značení kamerou (OCR) nebo čtečkou kódu.
 • Opakovací režim – na výrobku již existuje kód nebo nápis (na spodní straně desky plošných spojů, na součástce z předchozího procesu, na samolepícím štítku z vizuální kontroly) který je přečten čtečkou nebo kamerou a přepsán na tělo výrobku.
 • „Tvrdý“ průchozí režim – při výpadku řídícího systému lze zařízení jediným tlačítkem přepnou do průchozího režimu fungujícího pomocí reléové logiky. Výrobky nejsou značeny, ale výroba není zastavena.
 • „Bad mark“ detekce – objeví-li se na definovaném místě na výrobku značka (štítek, barevná tečka fixem nebo naopak chybějící součástka), výrobek není značen, je buď poslán do dalšího procesu, nebo je zastaven s aktivací alarmu.
 • Komunikace s nadřazeným výrobním systémem – logování značených dat a ostatních událostí do souborů či databází, anebo naopak ovládání značícího zařízení z nadřazeného systému.
 • Napájení, ovládání a monitorování odsavače zplodin, není-li zařízení připojeno přímo na technologický rozvod odsávání.

Laserová hlava
obr. 3: Laserová hlava

Možnosti značení:

 • Standardní i uživatelské fonty písma
 • Čárové kódy – CODE39, CODE128, ITF, 2of5, NW7 (CODABAR), JAN
 • 2D kódy – QR kód, mikro QR kód, Datamatrix (ECC200 nebo GS1)
 • Kódy databar – GS1 Databar (Truncated), GS1 Databar (Truncated) CC-A, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked CC-A, GS1 Databar Limited, GS1 DataBar Limited CC-A
 • CAD formát – DXF
 • Obrázkové formáty – BMP, JPEG, PNG, TIF
  • Základní technické parametry:

   • Půdorys 600x1200mm (ŠxD)
   • 230VAC, doporučený předřadný jistič C16
   • Tlakový vzduch 6bar
   • Vývod odsávání z procesní komory ᴓ60mm (pokud není zařízení dodáno s odsavačem zplodin)

   Další fotodokumentaci je možno zaslat na vyžádání.