Inženýři ATS sestavili kompletně nový jednoúčelový stroj pro proces zahořování nově vyrobených výbojek. Ačkoliv stroj vychází z koncepce již existujících starších strojů, byl tento stroj modifikován, a nyní je schopen vyrábět mnohem výkonnější lampy
o příkonu 2,5kW a 4kW. Tyto výbojky jsou díky přídavnému vnějšímu opláštění potřebné především tam, kde je nutné zajistit, aby se v případě prasknutí výbojky nedostaly střepy z tělesa výbojky ven. Zejména v lékařství
a potravinářství.
Image: Isabelle Puaut, 49/365; flickr.com (CC BY 2.0)

welding frame for 4kW lamps

Technické prostředky

  • Řídicí systém: PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 (CPU 1215), vývojový software TIA Portal V13 SP1. Řídicí systém je pro všechny čtyři komory stejný, stejně jako grafické vizuální rozhraní a zpracovává a obsluhuje cca 40 binárních a několik analogových vstupů/výstupů.
  • Komunikační sběrnice: PROFINET
  • Vizualizace: HMI panel SIEMENS KTP400 basic color, vývojový software TIA Portal V13 SP1

Výrobní proces

Samotná výbojka („hořák“ umístěn ve vnější baňce) je vyrobena na jiném stroji. Zahořovací rám se skládá z konstrukce, kde jsou umístěny čtyři zahořovací komory. V těchto komorách lze zahořovat až čtyři lampy, a to buď najednou, nebo nezávisle na sobě. Celý princip zahořování spočívá v tom, že obsluha nastaví čas zahoření (dobu, po kterou bude výbojka svítit) a dobu chlazení (doba, po kterou zůstane výbojka po zhasnutí zamčena v chlazené komoře). Během procesu zahoření probíhají v lampě elektrochemické procesy, které dokončí proces výroby výbojky a stanoví konečné elektrické a světelné parametry lampy. Každá z komor obsahuje měřící průhled, do něhož lze během i po skončení tohoto procesu vložit externí sondu pro zaznamenávání světelných parametrů výbojky (barevná teplota, chromatičnost, svítivost apod.).