„Používáme jednotnou databázi a všechny reporty máme na dosah z kteréhokoliv počítače s internetovým prohlížečem.“ Obrazovka systému Inspect

Přední světový výrobce nealkoholických nápojů si sám vyrábí nápojové obaly v několika lokalitách po celém světě. Poté co jsou plechovky vyrobeny, putují do závodu na výrobu nápojů k naplnění. Jakmile je dokončeno plnění, plechovky jsou náhodně kontrolovány s ohledem na kvalitu a životnost. Pracovníci kontroly dříve používali nešikovné papírové formuláře a data následně musela být z papírů přepsána do více počítačových databází.

Společnost zahájila pilotní program s využitím software ATS Inspect. Do Inspectu byly nahrány digitální fotografie plechovek, pořízené z různých úhlů tak, aby pracovníci kontroly mohli na fotografiích označovat závady kontrolovaných kusů. Mezi kriticky hodnocené parametry patří tyto vady: špatné okraje, spoje, netěsnosti, výdutě, nečitelné čárové kódy, promáčknutí, trhliny či škrábance. Pracovníci kontroly nyní označují závady na obrazovce Inspectu s tím, že vložená informace je okamžitě uložena do databáze. Vady jsou rozděleny do tří úrovní: zanedbatelné, významné nebo zmetky. Reporty pro analýzu jsou generovány jak s číselným hodnocením vad, tak jejich barevným rozlišením (zelená, žlutá, červená).

Manuální přepisování dat z formulářů do počítačů bylo zcela zrušeno. S tím zmizelo i nebezpečí, že formuláře budou nečitelné, nebo že se poškodí, či dokonce ztratí. Čas potřebný pro vykonání kontroly klesl o 40% a informace o jejím průběhu je okamžitě k dispozici managementu kvality. Ten díky nim může sledovat kritické vady a zajistit nápravná opatření. Navíc jsou informace z databáze využívány pro ověřování dalších skutečností, např. toho, že všechny kroky procesu byly dokončeny.