Tento Americký výrobce elektrických automobilů si vybral softwarové řešení ATS CM4D, které porovnává virtuální návrh se skutečným fyzickým výrobkem a poté vytváří srozumitelné vizuální reporty pro operátory.Výrobce rovněž oslovil ATS, aby vytvořili aplikaci s použitím softwarového řešení Ignition od firmy Inductive Automation, která by byla schopna přijímat informace o vyrobených karosériích z jejich MES systému Apriso a následně tuto specifikaci konvertovat na binární formát, který pak bude použit pro zisk specifických nastavení pro offline práci operátora, PLC a robotů, tedy k zajištění offline produkce paralelně s hlavní linkou. K offline proces managementu navíc VBS poskytne zabudovanou frontu a RFID (čtečky karet operátorů) management pro hlavní linku. Identifikátor karosérií BSN (Body Sequence Numbers) bude zapsán do zabudovaného RF tagu upínky/přenašeče. Před spuštěním programu tavicího robota, bude tento tag přečten na každé stanici hlavní linky a porovnán s frontou identifikátoru tak, aby bylo zajištěno, že každé vozidlo bude odpovídat tomu, co se očekává.