Ceny surovin stoupají, ovšem kupní síla nikoliv. ATS nabízí řešení, tolik potřebné pro zajištění kvality, které zaručí, že se neocitnete pod tlakem uvedených skutečností. Použití v potravinářství Můžeme se pochlubit celou řadou úspěchů v oblasti výroby potravin a nápojů. Svým klientům jsme umožnili dosáhnout větších zisků, ale nejen to. S naším řešením si můžete být jisti, že vaše procesy jsou pod kontrolou a jsou efektivnější. Data a informace můžete sdílet s různými odděleními podniku, či využívat jako podklady pro vedení. Díky tomu lze zajistit další zhodnocení informací.

Široké použití

Software ATS Inspect lze snadno konfigurovat pro jakýkoliv proces, kde je vyžadován sběr a analýza dat související s kvalitou výroby. Sběr dat lze provádět prostřednictvím samostatných pracovních stanic nebo s využitím mobilních datových shromaždišť.

Jednoduché rozhraní

Jednou z hlavních výhod Inspectu je jeho jednoduché a srozumitelné rozhraní pro operátory. Software ATS Inspect zobrazuje digitalizované obrazy kontrolovaných dílů či celků a umožňuje jednoduše nalézt a vyhodnotit závadu pomocí dotykové obrazovky.

K označení a kontrole vady stačí dotyk obrazovky. Závady jsou nalezeny, označeny a se záznamem odeslány k opravě během několika vteřin. K dispozici je i řešení pro automatizované přesměrování vadných prvků do opravy.

Konec s kontrolními seznamy na papíře

Obrazovka modulu pro sběr datModul pro sběr dat obsahuje elektronický formulář kontrolního seznamu, který ověřuje, zda proběhla kompletní kontrola. Tímto způsobem lze zcela nahradit papírové formuláře a výrazně zjednodušit zaznamenávání, uchovávání a využití dat pro následné analýzy a vyhodnocení.

Obrazové předlohy jsou snadno importovány prostřednictvím Administrátorského modulu. Inspect je založen na sběru dat v reálném čase. Rychlé, jednoduché a spolehlivé zadávání dat zvyšuje produktivitu operátorů a pracovníků kontroly a ti přijímají nový systém mnohem otevřeněji. Inspect umožňuje provádět vše okamžitě. Pro jeho obsluhu lze využít jak klávesnici či myš, tak i dotykovou obrazovku. Systém lze využít pro sběr dat ve vizuální i jiné datové formě.

Pro zpřesnění lokalizace defektů lze v Modulu pro sběr dat uložit digitální fotografie, nebo importovat CAD výkresy. Pro prohlížení velkých obrázků jsou k dispozici funkce zvětšení (zoom) a posuvu (scroll).

Díky funkci Multiple Defect Entry může operátor rychle označit stejný druh poškození na více místech vadného výrobku. Tato funkce kombinuje kontroly prostřednictvím obrazovky a tzv. concern windows. Funkce Multiple Defect Entry zvyšuje rychlost identifikace vícečetných poškození, snižuje celkový čas kontroly a vadné výrobky je možné rychleji odeslat k opravě.

Snadná instalace a nastavení

Nastavení systému řídí Administrátorský modul. Můžete upravit nastavení související s výrobkem a jeho zobrazováním, nastavení pro jednotlivé stanice, díly, lokality, vady a další parametry související s výrobky. Většinu systémových vlastností může měnit přímo uživatel. Celý proces nastavení systému se významně zjednodušuje a zrychluje, pomocí metody táhni a pusť (drag and drop). Import obrazových dat a jejich spojování s konkrétními produkty umožňuje zrychlit přípravu kontrol či auditů. Administrátorský modul je možné rovněž využít pro přípravu kontrolních seznamů a tyto následně přiřadit k jednotlivým pracovištím.

ATS Inspect podporuje vícejazyčnou komunikaci. Každá stanice může komunikovat s pracovníkem v jazyce podle jeho identifikačních údajů. V praxi to znamená, že zaměstnanci hovořící různými jazyky mohou sdílet tutéž pracovní stanici a využívat ji stejně efektivně. Lze také nastavit zásady zabezpečení systému pro jednotlivé uživatele či pracovní skupiny. Tímto způsobem je například možné určit, kdo může vkládat a editovat data.

Upravte si pracovní stanice a jejich prostředí podle svých potřeb

Vytvořte si jednoduše použitelné, vlastní šablony v modulu Layout manager. Modul Layout Manager umožňuje nastavit vlastní rozvržení obrazovek pro danou kontrolu či celou pracovní stanici. Takto lze přesouvat, měnit velikosti a přidávat / odstraňovat různé ovládací prvky (jako jsou např. tlačítka, nabídky a etikety). Rovněž je možné upravovat hranice obrázků a definovat aktivitu založenou na interakci s uživatelem.

Tato všestrannost dovoluje provozovat ATS Inspect na různých zařízeních. Podporovány jsou jak klasické počítače, tak notebooky, ale i malé mobilní přístroje. Možnost volby zařízení a s tím souvisejícího vzhledu systému je tedy pouze na vás. Systém ATS Inspect však samozřejmě obsahuje i mnoho již předdefinovaných obrazovek pro jednotlivé úkony. Pro každé kontrolní či opravárenské pracoviště je možné v modulu Layout Manager vytvořit vlastní skupinu obrazovek (tzv. šablon).

Sledujte reporty on-line

Zpravodajský modul zobrazuje v reálném čase data v podobě různých tabulek a grafů, s možností exportu do formátu MS Excel.

Zpravodajský modulReporty lze zobrazovat v prohlížeči Internet Explorer prostřednictvím zabezpečeného připojení. Také dodavatelé mohou on-line kontrolovat údaje související s jejich dodávkami.

Reporty mohou být generovány pro každý produkt, sledovaný v systému, a to podle různých kritérií, jako např. výrobní číslo, datum, čas, oblast výroby nebo buňka, dřívější kvalitativní data, operátor / kontrolor, typ vady, závažnost / pořadí chyby, stav opravy či konkrétní stanice. Reporting je možné individuálně nastavit pro každého uživatele zvlášť.

Více než 70 předdefinovaných grafů:

 • Grafy trendů (čárové, sloupcové, 3D a 2D)
 • Kombinace trendů
 • Vícečetné sloupcové či čárové grafy
 • Grafy typů X‐bar, R‐chart, P‐chart and U‐chart

Okamžité ohlašování událostí

 Okamžité ohlašování událostí Služba ohlašování událostí umožňuje okamžitě upozornit vybraný personál na aktuální stav kvality, a to jak ve výrobní lokalitě, tak i mimo ni.

ATS Inspect využívá službu pro doručování zpráv prostřednictvím zařízení, jako jsou pagery, mobilní telefony, e‐maily a informační displeje. Služba ohlašování událostí může být nastavena tak, aby zasílala zprávy založené na výskytu určitých informací, výjimečných událostí nebo situací v průběhu produkce.

Kritéria pro ohlašování událostí jsou uživatelsky definovaná a mohou obsahovat např.:

 • Definovanou úroveň kvality
 • Definovanou úroveň výroby
 • Kritické vady
 • Celkový stav kvality
 • Celkový stav výroby

Sledujte své náklady na kvalitu

Už víte, že ATS Inspect umožňuje získat přehled o kvalitě výroby. Ale jak je to s náklady na kvalitu?

Kalkulační modul rozšiřuje možnosti balíku ATS Inspect tím, že umožňuje sledovat náklady na kvalitu. Můžete si vypočítat náklady na opravu každého výrobku, nebo zjistit, kolik materiálu a pracovníků je vázáno na určité operace v určitém čase.

Pro každou zadanou část, lokalitu, závadu nebo typ opravy lze např. zjistit:

 • Součásti, které je nutno vyměnit
 • Čas potřebný k opravě
 • Materiálové náklady
 • Náklady na zásobování
 • Personální náklady

Kalkulační modul umí rovněž sledovat výrobní čísla dílů či polotovarů až k dodavateli. V systému lze uložit adresu dodavatele a kontaktní informace. S využitím “Služby ohlašování událostí“ tak lze zasílat oznámení definovaná např. minimální úrovní požadovaných parametrů. Díky tomu můžete svým dodavatelům automaticky zasílat upozornění, anebo jim dát přímý přístup k on-line údajům prostřednictvím internetového prohlížeče.

Výrobní inteligence

Výkonný modul pro sběr dat a schopnosti reportingu činí z ATS Inspect ideální nástroj pro tzv. výrobní inteligenci (manufacturing intelligence). Sběr dat a reporting související s OEE (Overall Equipment Effectiveness) je pouze jednou z mnoha možností, které naši zákazníci využívají pro zvýšení výkonu.

OEE ATS Inspect umožňuje manuálně (či automaticky) shromažďovat údaje o prostojích, poruchách, ztrátách rychlosti a jiných ztrátách. K tomuto účelu nabízí všechny klíčové prvky pro měření a zobrazení OEE.

Další vlastnosti

Software ATS Inspect obsahuje rovněž rozhraní XML Comm Server. Tato součást dovoluje do Inspectu importovat data z externích zdrojů, ve formátu XML. Součástí řešení je také služba OPC Server, která umožňuje zveřejnit klíčová data (např.: hlášení událostí, opravy, kontroly a informace ze sledování výroby / výrobku). Díky tomu mohou klienti využívající OPC server získávat a zpracovávat potřebné informace. Data jsou uložena v SQL databázi, pro pro okamžitý přístup z jakéhokoliv webového prohlížeče přes Reporting Module.

Speciální funkce Data Importer umožňuje uživateli vkládat jednotlivé součásti, lokality, události, podrobnosti, typy oprav a data produktů do databáze Inspectu přímo z formátu MS Excel. Data Importer elegantně nahrazuje manuální vkládání dat, která již byla dříve uložena do jiných databází či souborů. Tato funkce podporuje všechny standardní verze Excelu a importovaná data mohou být ještě před vložením do Inspectu zkontrolována.

Režim Multi‐Session umožňuje systémovému administrátorovi aktivovat současně dvě úlohy pro sběr dat na jedné pracovní stanici. V režimu Multi‐Session mohou jednu stanici sdílet dva pracovníci s rozdílnou zodpovědností. Navíc lze pracovní stanici v režimu Multi‐Session využít i jako záložní řešení pro případ výpadku na jiné pracovní stanici.

Licencování

Naši zákazníci obvykle využívají ATS Inspect jako firemní standard a nasazují jej v jednom i více závodech po celém světě. Pro informace o licencování na úrovni výrobní jednotky či celé společnosti nás kontaktujte.