„ATS Inspect zásadním způsobem zlepšuje komunikaci. Zcela odpadají pochybnosti a otázky typu, co a kdy je potřeba udělat.“ Vizuální kontrolaVýznamný dodavatel obranného průmyslu se stal aktivním partnerem v programu modernizace bitevních vozidel Bradley. Modernizovaná vozidla se vracejí zpět do aktivní služby na Středním východě. Dodavatel je zodpovědný za kontrolu, opravy a certifikaci více než 100 různých druhů kabelových svazků.

Požadavky programu zahrnují:

  • Eliminaci komunikačních šumů na úrovni celého závodu
  • Správné zaúčtování vyměněných dílů
  • Přesná identifikace dílů určených pro opravu
  • Sledování a archivace informací souvisejících s opravou (co bylo opraveno, co nebylo, kdo, kdy a kde provedl opravu)

Aby dodavatel splnil náročné podmínky, vybral si řešení Inspect. “Inspect nám zásadně zlepšil komunikaci,“ dodává inženýr kvality. “ Zcela odpadají pochybnosti a otázky ohledně toho, co je potřeba udělat.“

Příchozí kabelové svazky jsou skenovány a v Inspectu je vytvořen obrazový záznam. Pracovník kontroly využívá tento obrazový záznam, aby určil místa požadovaných oprav. Tato místa jsou označována v obrazovém záznamu červenými značkami.

Přepravky se zkontrolovanými kabely jsou dopraveny na požadovaná stanoviště, každý kabel je následně vyjmut z přepravky a oskenován, čímž se zobrazí jeho příslušný obrazový záznam. Operátor vykoná požadované opravy a jejich dokončení označí v obrazovém záznamu zelenou značkou.

Inspect se osvědčil jako kvalitní nástroj pro komunikaci. Pomáhá nejen se záznamy vstupní a konečné inspekce, ale umožňuje rovněž pracovníkům oprav potvrdit, že byla dokončena specifická oprava (díky jednoduchému vizuálnímu rozhraní).