Zadání

 • Akvizice výrobních dat
 • Špičková kvalita montovaných komponentů
 • Řízení výrobních parametrů tím, že se materiál vybere z jednoho místa.
 • ATS dlouhodobě spolupracuje s výrobci na projektech, které zajišťuji akvizici dat z výrobních linek.
Purpose

Rozsah projektu

 • Dodání aplikace, která komunikuje mezi serverem a výrobní linkou
 • Konfigurace serveru OPC
 • Webové rozhraní pro výrobní management
 • Design databáze
 • Přehledné reporty o výrobě
Project scope

Navržené řešení

 • Software development, design řešení pro výměnu dat, management databáze
 • Rychlé nasazení a možnost přizpůsobit systém potřebám zákazníka
Solution Approach

Výsledek

 • Ušetření nákladů a času
 • Stejný systém se dá použít na dalších výrobních linkách
 • Snížení zmetkovitosti díky systému traceability
 • Snížení nákladů na reklamace
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • MS SQL Server
 • SSRS
 • .NET
 • ASP .NET
 • OPC SIMATIC NET
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch