Zadání

 • Zvýšení výrobní kapacity
 • Poskytnout profesionální podporu a know-how pro celkové zlepšení výrobních procesů
 • Zajistit certifikovaný systém pro průmyslovou automatizaci, který splňuje požadavky zákazníka
Purpose

Rozsah projektu

 • Dokumentace životního cyklu výrobku (I/O seznam)
 • Vývoj aplikace pro PLC a SCADA
Project scope

Navržené řešení

 • Detailní analýza vstupního materiálu
 • 20,000+ I/O položek a uzlů, které byly vyvinuty pro 4 výrobní linky v továrně
 • Navržení komponentů, které se dají opakovaně používat, sepsání standardů pro aplikace, knihovny a programy
 • Uvedení systému do provozu a otestování přímo na výrobní lince pod dohledem zákazníka a jeho týmu vedoucích pracovníků
Solution Approach

Výsledek

 • Snížení času a nákladů na inženýrské práce až o 15 % díky komponentům, které se mohou opakovaně používat
 • Továrna získala mezinárodní certifikaci FDA do 18 měsíců po uvedení systému do provozu
 • ATS pomohlo i s následnou technickou podporou
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Řídicí systém Allen-Bradley ControlLogix 1756-L75/ L74
 • Pohony Power flex
 • FactoryTalk SE Network Distributed
 • PanelView Plus, S-88 standard
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch