ATS získalo zakázku od této mezinárodní společnosti. Cílem bylo nahradit stávající SCADA systém za novou platformu od společnosti Inductive Automation – Ignition. Součástí zakázky byla implementace softwarového řešení Ignition a také poskytování inženýrských služeb po dobu pěti měsíců.
Tým ATS inženýrů bude pracovat v místě výzkumného pracoviště zákazníka, aby dosáhli několika cílů:

  • Nashromáždit a zdokumentovat systémové požadavky týkající se výměny SCADA systému, a to na základě spolupráce s uživateli.
  • Vytvořit uživatelská rozhraní pomocí Ignition platformy.
  • Vést tým výzkumu a vývoje zákazníka na základě ověřených postupů pro konfiguraci a vývoj Ignition softwaru.
  • Zajistit přenos know-how do týmu výzkumu a vývoje zákazníka.
  • Definovat akceptovatelné zkušební postupy pro uživatele, provést zkušební postupy a zdokumentovat výsledek provedených zkušebních plánů.
  • Podpořit SCADA implementační tým zákazníka s go-live aktivitami.


Image: Oak Ridge National Laboratory, Biosciences; flickr.com (CC BY 2.0)