Celý systém je založen na řídícím PLC Allen Bradley. Vizualizace procesu je prováděna na PC se systémem Wonderware InTouch, kde jsou také ukládána data z procesu. Datový archiv je pro celou životnost tavící pece. Řídicí systém poskytuje okamžitá data procesu, alarmová hlášení, reálné a historické grafy.Pro případ výpadku hlavní vizualizace na PC je systém vybaven dotykovým panelem umístěným na dveřích rozvaděče. Z důvodu bezpečnosti je celý otopný systém navržen jako dvoupalivový používající zemní plyn nebo těžký topný olej.


Pro případ pomoci je systém vybaven vzdáleným připojení pomocí SW Radmin.

Řízené veličiny

 • Teplota tavící části
 • Teplota v distributoru
 • Spalovací poměr zemní plyn/vzduch nebo topný olej/vzduch
 • Teplota a viskozita topného oleje v případě spalovaní topného oleje
 • Pecní tlak a odtahové podmínky
 • Hladina skloviny
 • Teplotní rozložení ve feederech
 • Bezpečnostní řady pro zemní plyn a topný olej

Použitý hardware

 • Allen Bradley Compact Logix
 • Allen Bradley Panel View Plus
 • PC DELL
 • komunikace po ethernetu

Použitý Software

 • RS Logix5000, Factory Talk
 • InTouch visualization

Další fotodokumentaci je možno zaslat na vyžádání.