Práce pro velký pivovar nám dovolila setkat se s mnoha různými aspekty tohoto odvětví. Naše projekty zahrnují úpravu vody, vaření, stáčecí linky a balící systémy. Nyní pracuje ATS na rozsáhlém mezinárodním projektu MES pro pivovary.Příklady aplikací:

  • Přenos dat z podnikového informačního systému je využíván ke sledování šarží od počátečních procesů vaření piva až po odbytiště hotového produktu.
  • ATS naprogramovalo a instalovalo dva DCS systémy pro velké provozy. Pro menší výrobu se používá kombinace technologií PLC/SCADA za použití Fieldbusu a místní i dálkové síťové komunikace.
  • Jeden z experimentálních projektů testoval použití SoftPLC ke kontrole průtoku při spojení s Internetem. Řízení procesu mohlo probíhat z jakéhokoliv počítače s připojením k Internetu a bezpečnostním přístupem.
  • Také Školení ATS pomohlo dokončit projekt tím, že zdokonalilo znalosti všech pracovníků údržby pracujících v pivovaru. Tento program školení byl součástí širšího cíle vedoucího k výraznému zlepšení efektivity ve dvou lokalitách pivovaru.
  • Systémů šarží v kombinaci s PLC/SCADA se běžně využívá v moderních aplikacích pivovarů s připojením k podnikovým informačním systémům ERP. Inženýři ATS pracují na podobných projektech velmi často.
  • Dodavatelé vybavení pro pivovary, jako je Krohne v Německu, používají naše komunikační produkty.