Závod společnosti Navistar v Chathamu (Ontario) dosáhl významného zlepšení procesní kvality díky projektu Six Sigma a novému softwarovému řešení pro sledování vad. Tento systém umožňuje data sbírat v reálném čase. “Navistar učinil významný závazek ke zlepšení kvality a zákaznického servisu,“ říká Rick Burns, black belt specialista zodpovědný za realizaci projektu v Chathamu. “Iniciativa Six Sigma směřuje naše úsilí na zajištění výroby těch nejlepších těžkých nákladních vozidel na světě.“Úspěch Six Sigma projektů velmi silně závisí na statistických měřeních a metrice. To vše pomáhá týmům dosáhnout úrovně, ve které budou významně těžit ze zlepšení procesů. Právě takovéto “příležitosti“ jsou využívány k nalezení kořenových příčin problémů s kvalitou. Společnost Navistar vyrábí celou řadu těžkých nákladních vozů. Závod v Chathamu se specializuje na výrobu konvenčních nákladních vozidel a nákladních vozidel pro náročné aplikace.

Závod v Chathamu vyvinul vlastní systém, který sloužil při sběru dat, avšak neumožňoval vystopovat přímou polohu závad (včetně souřadnic X a Y) na jednotlivých dílech či polotovarech. Proto začalo hledání systému, který by měl, mimo jiné i tyto vlastnosti. Osloveno bylo 12 softwarových společností a aby bylo jasné, který produkt nejlépe vyhovuje, došlo k porovnání jejich přístupu řešení problamů a rovněž použitá metodologie rozhodování.

Pohled do výrobní haly závodu společnosti Navistar Navistar nakonec zvolil řešení ATS Inspect od společnosti ATS International, která již má bohaté zkušenosti s tvorbou systémů kvality pro zákazníky jako např.: Ford Motor Co., Toyota Motor Manufacturing v USA, MAN Trucks v Rakousku a Rolls-Royce Aerospace ve Velké Británii. ATS Inspect se skládá z několika konfigurovatelných modulů aplikací. Systém vizuálně představuje výrobek operátorům a auditorům na různých místech ve výrobě. Dotekové obrazovky a dotyková pera (vše bez použití klávesnice) umožňují velmi rychle a přesně zadávat informace související s kvalitou sériové výroby. Poloha závady může být uložena i s fotografickým záznamem pro názornou ilustraci. Modul Layout Manager umožňuje uživateli uzpůsobit každou obrazovku pro vkládání dat, tak aby vyhovovala pracovním podmínkám na každé stanici. Do systému mohou být zadávány i vady, u kterých není vyžadována informace se souřadnicemi X-Y.

Informace o průběhu výroby jsou nyní dostupné komukoliv na intranetu prostřednictvím internetového prohlížeče. Okamžitá reakce na problémy s výrobou a kvalitou možná zejména díky sběru dat v reálném čase. Navistar zakoupil mimo jiné tzv. modul hlášení událostí, který dokáže varovat personál prostřednictvím pagerů, SMS, e-mailů nebo obrazovek ve výrobě. Vše je založeno na proměnlivých datech, jako jsou například počty vad na kus, počet vad na tisíc vyrobených kusů nebo dokonce bezpečnostní rizika.

Systém byl nainstalován a zprovozněn během několika málo týdnů. Díky uživatelsky přivětivému vkládání dat a intuitivnímu designu auditoři ihned pochopili princip nového systému. ”Když jsme poprvé vyzkoušeli ATS Inspect, okamžitě jsme poznali, že jeho největší předností je schopnost exaktně určit místo vady, konkrétně vady na lakování,” říká Burns. “Ovšem po několika měsících práce s tímto systémem nám bylo jasné, že tato funkce je druhořadá ve srovnání se schopností okamžitě analyzovat statistické informace. Služba hlášení událostí nám dovoluje zautomatizovat proces ohlašování, namísto toho abychom se museli pokoušet vystopovat příslušné zdroje problémů, které je nutné odhalit okamžitě,” dodává.

Systém se v Chathamském Navistaru osvědčil natolik, že jej společnost zavádí globálně do svých 36 závodů.