Hanácká metropole se po lounské pobočce v Čechách a centrále v Novém Jičíně stala dalším zázemím rychle rostoucího pracovního týmu inženýrů. „Založení nové pobočky v Olomouci umožňuje místním společnostem využít rozsáhlých odborných znalostí ATS v oblastech špičkových technologií jako jsou výrobní informační systémy MES/MOM, automatizace, robotika, strojové vidění, databáze, metrologie, apod. V neposlední řadě to rovněž znamená rychlý přístup k servisním službám v režimu 24/7 a lepší dostupnost školení,“ uvádí Vlastimil Raška, jednatel společnosti ATS aplikované technické systémy, s.r.o. Kancelářské prostory nové olomoucké pobočky se nacházejí na ulici Družební 769/2D.

Chytré továrny ožívají díky průmyslové automatizaci a informačním technologiím

ATS, spolu se svými specialisty, disponuje dlouhodobými zkušenostmi s IT projekty pro průmyslové podniky v oblastech výrobních informačních systémů a průmyslové automatizace. V dnešní době požaduje čím dál větší počet výrobních firem řešení, splňující parametry konceptů chytrých továren a Průmyslu 4.0. Proto jsou současné moderní výrobní a montážní linky vybavovány sofistikovanými softwarovými řešeními nejenom na bázi PLC, jak to bývalo v minulosti.

Například nemalé náklady související s kvalitou, bezpečností a hladkým průběhem výroby, podniky šetří díky výrobním informačním systémům MES. Tyto výrobní informační systémy zahrnují funkce sběru dat z výroby, vizuální kontrolu, monitoring prostojů a výtěžnosti výroby (OEE); genealogii a sledovatelnost produktů, statistickou kontrolu procesů (SPC) a v neposlední řadě reporting.

Mezi nejnovější nástroje pro chytré továrny a Průmysl 4.0 se řadí řešení ATS ADOS, jehož posláním je pomoci výrobním firmám se sběrem, tříděním a analýzou veškerých výrobních dat (big data / small data). Síla tohoto řešení spočívá v pokročilých rozhodovacích algoritmech – na konci celého procesu management získá jasná fakta pro správná a chytrá rozhodnutí v oblastech jako jsou řízení kvality a výtěžnosti výroby, využívání zdrojů a surovin, apod.

„Nezbytnou součást všech chytrých továren v rámci čtvrté průmyslové revoluce tvoří rovněž zaměstnanci. Právě jejich znalosti a dovednosti jsou klíčové pro technologické skoky, pokrok a inovace. I proto ATS zajišťuje odborná školení pro PLC a IT programátory, dále pro pracovníky údržby a technology. Jsme velmi rádi, že společnost ATS může působit a rozvíjet se také na českém trhu. Letošní rok se nese ve znamení kulatých výročí a růstu. Zatímco mateřská společnost bude tento rok slavit 30 let své existence, české ATS letos oslaví 10 úspěšných let na trhu, přičemž olomoucká pobočka hledá další šikovné kolegy na pozice výrobních IT specialistů.“ uzavírá Vlastimil Raška.

Adresa pobočky Olomouc: Družební 769/2D, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 775 590 807

Logo a motto společnosti ATS Tesla Motors v USA a Nizozemsku využívá ATS ADOS - v Česku vyvíjené řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny
Logo a motto společnosti ATS
Tesla Motors v USA a Nizozemsku
využívá ATS ADOS – v Česku
vyvíjené řešení pro Průmysl 4.0
a chytré továrny