Implementace proběhla zatím ve čtyřech pivovarech a článek seznamuje s dosavadními výsledky a také obecně charakterizuje systémy MES a jejich úlohy. V dalších článcích o tomto projektu budou představeny dobré i stinné stránky implementace MES a uvedena i poučení z chyb v průběhu projektu.

Co je to Manufacturing Execution System (MES)?

MES je dynamický informační systém, který řídí efektivní provádění výrobních operací. Za použití aktuálních a přesných dat MES usměrňuje provoz závodu a podle nastalých událostí spouští potřebné akce a reportuje je. MES je sadou funkcí, které řídí výrobní operace od okamžiku přijetí objednávky do výroby až po doručení hotového výrobku. Systém MES používá vlastně každá firma, ať už na papíře, v něčí hlavě, tabulce nebo k tomu využívá částečně nebo v plné míře softwarové prostředí.

Proč se Carlsberg rozhodl pro implementaci standardizovaného MES?

Stručně řečeno, aby vydělal víc peněz. Ve společnosti Carlsberg již probíhala iniciativa zvaná ‚Výrobní dokonalost‚. V rámci tohoto programu usilovala společnost Carlsberg o zvýšení výkonů sdílením programu nejlepší praxe (best practice) mezi pivovary v Evropě. Týmy brzy zjistily, že jim chybí údaje a informace pro efektivní srovnání. Nesčetné množství systémů podávalo informace, avšak nebylo zapojeno do jednotného systému.

Během akce ► ATS Lean SixSigma seminář požádal Carlsberg společnost ATS o konzultaci a případné řešení, které by jejich program Výrobní dokonalost podpořil na korporátní úrovni. Odborníci ze společnosti ATS doporučili implementovat MES, který by nejen podporoval, ale i plně včlenil proces kontinuálního zlepšování do kultury společnosti Carlsberg.

Jaké jsou výsledky? Vydělal Carlsberg implementací MES?

Zlepšení byla tak významná, že byla veřejně oznámena akcionářům:

  • prodej se zvýšil o 1,5 % díky lepší reakci na poptávku, která byla podpořena zvláštními marketingovými kampaněmi, sledováním změn počasí a sportovními akcemi,
  • hrubá marže se navíc zvedla o 1,2 % díky okamžitým a přesným datům z plnicích a balicích linek u nejziskovějšího typu balení,
  • ukazatel vlastních odstávek na všech linkách klesl z 28 na 13 %,
  • ztráta materiálu u plechovek klesla z 1,6 na 0,72 %,
  • využití stáčecí linky se zlepšilo o 15 %.

Klíčem je řešení, které propojuje systém řízení podniku ERP, MES a řídicí systémy na základní úrovni automatizace výroby. Toto řešení, jež poskytuje detailní informace (reporty), vede k permanentnímu zlepšování výrobních procesů.

Použité platformy

Carlsberg zvolil platformu ► Simatic IT a informační techniku ► Microsoft. Firma ATS ve spolupráci se společností Siemens vyvinula opakovatelné řešení, které je snadné aktualizovat a rozšiřovat a zároveň má dobrou technickou podporu. Velká pozornost byla věnována tomu, aby výsledné řešení bylo kategorie ► Out-of-the-Box, tedy aby bylo připraveno pro opakované použití v jiných podnicích.

Další informace

S probíhajícím projektem připravuje ATS další články, které odhalí některé kroky vedoucí k implementaci MES a přinesou užitečná poučení z praxe. Zájemce o toto téma z řad výrobních firem zve ATS na bezplatný seminář, kde bude demonstrován popsaný systém přímo napojený na výrobu v pivovaru Carlsberg. Účastníci semináře budou mít možnost o něm diskutovat s přímými účastníky projektu. ► Dopolední seminář ATS/Siemens Simatic IT MES – Brno, 23. září 2010 (viz www.ats-global.com).