Společnost ATS Global Vám s potěšením oznamuje jmenování Christophera Biddlea na pozici Global Strategic Business Development Director. Jedná se o nově vytvořenou pozici, která odráží rostoucí význam plnění obchodního plánu společnosti ATS, a to prostřednictvím růstu v klíčových odvětvích a geografických oblastech, s důrazem na odvětví leteckého průmyslu.

Chris přichází do ATS ze společnosti Rolls-Royce Group (letectví a obrana), kde vedl kompetenční centrum pro výrobní systémy a rovněž nedávno vytvořené centrum digitálních kompetencí. Ve své funkci si vybudoval pevné vztahy s dodavateli a byl zodpovědný za nespočet významných transformačních programů v oblastech výrobního IT a výrobních informačních systémů MES. Vybudoval také početnou komunitu odborníků, která je v Rolls-Royce zodpovědná za naplňování vizí Průmyslu 4.0.

„Chris, se svými bohatými znalostmi a zkušenostmi, přináší našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. Tyto zkušenosti jsou nesmírně důležité, protože našim zákazníkům přinášejí úspěšně zrealizované projekty,“ říká výkonný ředitel ATS Paul Bron

Christopher Biddle vysvětluje strategický význam hlubšího průniku firmy do odvětví leteckého průmyslu: „Společnost ATS nepřetržitě zdokonaluje nabídku služeb, produktů a kapacit napříč všemi aspekty iniciativ, jako jsou Průmysl 4.0 a chytré továrny a v uplynulých dekádách také získala velmi specifické a rozsáhlé zkušenosti v oblasti leteckého průmyslu. Rád bych svými zkušenostmi přispěl k rozvoji a modernizaci dalších leteckých společností během procesu transformace jejich výrobního prostředí a objasnil, jak je ATS může podpořit, aby jim realizace souvisejících projektů přinesla průkazné konkurenční výhody.“

Aerospace Expert Christopher Biddle joins ATS.

Christopher Biddle