Services

Home » Services

Webová aplikace počítadla

Počítadlo slouží pro zobrazení vyrobených OK kusů na výrobních linkách. K tomuto účelu jsou použity smart TV, které díky ethernetovému propojení se serverem zobrazují v internetovém prohlížeči aktuální stav vyrobených kusů a další potřebné informace. Součástí webové aplikace počítadla je administrační rozhraní pro plánování výroby. Webová aplikace počítadla je napsána v prostředí .NET v jazyce C# [...]

Webová aplikace počítadla2019-04-09T15:43:07+00:00
Go to Top