Společnost ATS uzavřela dohodu s výrobcem letounů Bombardier na dodávku systemu pro řízení kvality výroby modelů CSeries a Learjet 85.Jádrem dohody je implementace software který umožní výrobci zautomatizovat všechny procesy související s kvalitou výroby a rovněž umožní nalézt oblasti vhodné pro zlepšení.

Tento software je výrazným zlepšením pro všechny výrobce, kteří dosud používají manuální metody avšak toto není jediný aspect celého řešení. Většina výrobců se snaží zjednodušovat svou dodavatelskou síť, proto volí firmy, které nabízejí komplexní řešení. V případě společnosti ATS to znamená, že implementace MES systému je podpořena vhodnými produkty, vývojem software, školeními, konzultacemi, automatizací a podpůrnými službami.

Bombardier CSeries

Efektivní přístup

‘Bombardier zvolil pečlivý přístup, aby vše proběhlo hladce a implementace trvala 12 měsíců,’ říká Martyn Gill, ATS business development manager.

‘Novým zákazníkům vždy radíme, aby vyhledali oblast pro pilotní projekt, než investují značné sumy. Tento přístup jim dovoluje si vše vyzkoušet a zároveň identifikovat co od tohoto řešení očekávají, čimž můžeme společně s nimi nalézt nejvhodnější řešení. Naše produkty mohou být vyvíjeny přesně podle potřeb zákazníka. Jsou-li takovéto systémy prodávány jako celek a pak teprve následně uzpůsobovány zákazníkovi, může tento process včetně školení trvat velmi dlouho. Mnoho firem toto považuje za výrazný nedostatek.’

Více informací naleznete v anglickém originále tohoto článku.

Learjet 85