Rádi bychom Vám oznámili, že se společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. stala partnerem mezinárodního projektu Partnerství EU programu Erasmus+, v rámci kterého se dne 27. 9. 2016 v prostorách Hotelu Praha v Novém Jičíně, uskuteční mezinárodní diseminační konference.

Firma ATS se zapojila do projektu s názvem IT Solutions in Production and Business – Partnership for Stronger Europe, jenž spojuje středoškolské studenty oboru informační technologie z Nového Jičína, německého Lipska, norského Askimu a rakouského Rohrbachu.

Inženýři ATS po celou dobu projektu dohlíželi na jeho průběh a poskytovali studentům praktické rady. Studenti vytvářeli pod jejich odborným dohledem například programy pro pohyb, zvukové a grafické výstupy výukových robotů, modelové programy pro výrobní a průmyslové roboty či webové stránky s integrovanými e-shopy pro mezinárodní studentské firmy.

Spolupráce vyvrcholí během mezinárodní diseminační konference, v rámci které studenti představí výsledky svých prací. Tyto výsledky budou prezentovány před mnoha zajímavými hosty, jakými jsou například Mgr. Blahoslava Marková, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, ÚP Nový Jičín; Mgr. Blanka Kozáková, vedoucí útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT z Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum či Mgr. Radovan Jansa, novojičínský zastupitel (SZ).

Na konferenci naváže mezinárodní studentský workshop zaměřený na vývoj programů pro výrobní a průmyslové roboty, který proběhne v sídle společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. V rámci workshopu budou mít účastníci rovněž možnost navštívit výrobní podnik, který využívá automatizované systémy vyvinuté firmou ATS.

ATS již v současné době nabízí pracovní příležitosti absolventům technických a IT oborů, a tento projekt je dalším krokem, kterým chce společnost podpořit uplatnění studentů na trhu práce. „Pokládáme za důležité, aby naše společnost přispívala ke vzdělávání nastupující generace techniků. Pro studenty je zásadní, aby nabyli praktické zkušenosti již během studia na střední škole a naučili se řešit problémy, které by v praxi mohly nastat. Věříme, že jim tato zkušenost dodá rozhled a odvahu prosadit se,“ říká Adam Filipík, MES konzultant ATS, který se po dobu projektu stal jedním z jeho patronů.