První listopadový den letošního roku přilákal do Chomutova zástupce výrobních firem zajímající se o témata točících se okolo Průmyslu 4.0 a chytrých továren. Jde vidět, že tento fenomén neupadá ba naopak, po minulém úspěšném ročníku, kdy na ATS Knowledge day přivítalo více než 60 účastníků, byla účast na tom letošním velmi podobná. Zástupci firem jako jsou Benteler, Grammer, Koito, Keyence, Mitshubishi Electric, ŠKODA AUTO a jiné, si mohli poslechnout přednášky na téma Industry 4.0, 3D inspekce ve výrobních strojích a plánování výroby v chytré továrně. Třešničkou na dortu pak byla reálná ukázka objednávky kávy skrz běžný chytrý telefon, kterou pak účastníkům naservíroval robot Mitsubishi.

Na úvod byli účastníci provedeni jednotlivými etapami vývoje světového průmyslu (tzv. průmyslové revoluce) a seznámeni se základními pojmy a principy týkající se Průmyslu 4.0. Pak už následovala problematika výrobních informačních systémů (MES), se kterými má ATS dlouholeté zkušenosti, včetně příkladů projektů realizovaných podle principů Průmyslu 4.0 (nahrazení tradičních způsobů řízení výroby moderním MES systémem, digitalizace papírových dokumentů, rozšíření a automatizace sběru dat, reporting, SMS upozornění atd.).

ATSCZ KND 2017(1)
O nejnovějších trendech stojového vidění mluvil Jan Opálka

Další přednáška s názvem plánování výroby v chytré továrně, byla věnována systémům ERP (plánování podnikových zdrojů), včetně vysvětlení pojmu ERP a principů jeho funkce, modulů, výhod a nevýhod. V rámci této přednášky byl opět představen jeden z našich projektů, jehož cílem bylo vytvoření jednoúčelové aplikace pro konkrétní řešení podniku, který by dovedla převádět data do výrobní linky.

Závěrečná přednáška patřila tématu 3D inspekce ve výrobních strojích. Tato přednáška měla dvě části: teoretickou, kde byly popsány jednotlivé fáze, metody a předpoklady pro 3D snímání, a praktickou, která obsahovala reálnou ukázku automatické inspekce. Účastníci tedy mohli po odprezentování teoretické části přijít přímo ke stanici s robotem, který oskenoval vyrobený díl a na obrazovce pak byl vidět 3D model tohoto dílu včetně údajů o vrstvách apod.

Na konci semináře si účastníci mohli vyzkoušet obsluhu kávovaru přes webové rozhraní. Dobrovolníci se připojili ke kávovaru pomocí laptopu, tabletu či chytrého telefonu. Skrz webové rozhraní pak provedli jednoduchou registraci na základě své emailové adresy. Jakmile si někdo z účastníků objednal kávu, robot tento požadavek zaznamenal a po vložení kelímku připravil požadovanou kávu.

Chytrý telefon a robot vyřizují objednávky účastníků

Interní síť umožňuje obsluhovat robota, řídicí systém (PLC) a zároveň přistupovat k webovému rozhraní. Celý systém funguje na principu ukládání veškerých požadavků z webového rozhraní do databáze, z té se pak přenášejí do robota. Přenos informace z databáze do robota funguje na principu MES modulu. Jakmile je robot v základní pozici, řídicí systém se začne periodicky ptát databáze, jestli je ve frontě nějaká káva. Po vložení kelímku je objednávka zahájena.

Na tomto demonstrativním příkladu, kde dochází pouze k jednoduchým objednávkám, jsme chtěli ukázat, jak celý systém funguje v reálném světě, například v továrnách, kde existuje mnohem větší množství dat (např. data o stavu výroby).


Už nyní pro vás chystáme další seminář, který je plánován na květen roku 2018.