ATS aplikované technické systémy s.r.o. oznamují vydání nejnovější verze software pro kontrolu kvality výrobků. Mezi nejpřínosnější a nejzajímavější zlepšení, která verze 21 nabízí, patří:ATS CM4D Web
Modul pro rychlý a jednoduchý přístup k reportům. Efektivně získaná data z výroby umožňují analyzovat problémy spojené s výrobním procesem a předcházet jim. Operátor se přihlásí na webovou stránku a buď si otevře předdefinovaný report, nebo si vytvoří zcela nový, který lze vybrat ze seznamu šablon. Reporty se mohou ukládat ve formátu PDF a díky webové aplikaci lze do nich nahlížet kdykoliv.

Vrstvení (Seskupování) upravených hodnot
ATS CM4D dokáže díky výpočtům předvídat výsledek sestavy několika propojených částí. Případné neshody u dílčích komponentů se mohou odstranit ještě před finální montáží.

Funkce byla odzkoušena v rámci pilotního projektu u renomovaného mezinárodního výrobce automobilů, který v závěrečném hodnocení uvedl, že bez ATS CM4D by se vyrobilo něco mezi 4000 – 5000 auty, aniž by se přišlo na problém. Naštěstí byla závada odstraněna dřív, než se díly dostaly k pracovníkům montáže. ATS CM4D tak pomohlo výrazně snížit náklady na opravy tím, že na možný problém upozornilo s předstihem.

Provedené úpravy v animované podobě
Vývojáři ATS CM4D sledují trendy ve světe internetu, což dokazuje skutečnost, že hodnoty uvedené v reportu se mohou nyní propojit s hodnotami na nákresu komponent ve formátu 3D. Animace u komponenty navíc promítne odchylky od nominálních hodnot. Reporty se mohou exportovat do souboru animovaného GIFu a tento použít např. jako report na webu. Nebo jej lze připojit do emailové zprávy, která oznamuje tzv. kritickou událost ve výrobě. Tyto kritické události je možné rovněž zobrazit na velkoplošné obrazovce nad výrobní linkou.

Výčet nových funkcí a úprav uvádíme v dokumentu “What’s New in v21?”. Dokument je v angličtině a odkaz ke stažení naleznete níže.

O ATS CM4D
ATS CM4D je sada aplikací navržena pro porovnávání geometrického návrhu výrobku či sestavy dle jejich přesné specifikace se skutečnými výrobky na výrobní lince. Zjištěné neshody se zobrazuji na mapě a umožňují výrobcům operativně reagovat na výrobní i vývojové vady, za účelem dosažení špičkové kvality. Toto řešení tak fakticky vyplňuje mezeru mezi virtuálním světem designu známým pod zkratkou CAD (Computer Aided Design) a skutečným světem výrobního procesu. Další detaily jsou uvedeny na stránce www.ats-cm4d.com.

Obrázky

KE STAŽENÍ:

– Obrázky ve větším formátu JPG.
– Dokument ATS CM4D – What’s New in v21.