ATS ADOS získal ocenění za inovace v oblasti sběru, analýzy a reportingu výrobních dat od společnosti Frost & Sullivan. ATS International B.V. – nezávislý poskytovatel řešení pro výrobní podniky, získal prestižní mezinárodní ocenění od společnosti Frost & Sullivan za inovativní produktovou platformu v oblasti sběru, analýzy a reportingu výrobních dat. Samotnému udělení předcházela nejnovější analýza řízení vnitropodnikových dat a kvalita řešení pro jejich optimalizaci, která se uplatňuje v průmyslu.
Oceněné řešení pod názvem ATS ADOS zahrnuje produkty ATS Inspect, ATS Intelligence, ATS CM4D, ATS SPC, ATS BUS a ATS Shared Services. Jedná se o nástroje, které integrují product life management (PLM) s výrobními operacemi a nákladově efektivní řízení kvality v odvětvích jako jsou automobilový, letecký, elektrotechnický a IT průmysl. Řešení ATS ADOS usnadňuje sběr, analýzu a reporting dat nejrůznějších operací a zprostředkovává informace nezbytné pro rozhodování managementu firmy.

Srikanth Madapura Shivaswamy, analytik společnosti Frost & Sullivan, uvedl: “Na rozdíl od ostatních řešení, ATS ADOS představuje jednotnou platformu pro sběr a zpracování informací o výrobcích, výrobních zařízeních a souvisejících procesech.”

Mike James, generální ředitel ATS International B.V., říká: “Řešení ATS ADOS poskytuje významným globálním zákazníkům spolehlivou platformu pro správu dat. Platforma tak podporuje vrcholový management, aby činil rozhodnutí správným směrem.”

Jednou z hlavních součástí ADOS je softwarové řešení pro řízení operací vizuální kvality ATS Inspect. Tento nástroj pro sběr, analýzu a reporting vad nachází uplatnění zejména v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž). Údaje získané buď z automatizované vizuální inspekce, nebo ručně zadané operátorem, se nahrávají do vnitropodnikové databáze. Výsledky se zobrazují na monitoru a mohou být nastaveny v různých světových jazycích individuálně pro různá zařízení nebo pracovní stanice. Zapsány mohou být detailní informace o každém výrobku, které lze zpětně rozklíčovat.

Další významnou konkurenční výhodu získalo ADOS díky aplikaci ATS CM4D. Jedná se o automatizované řešení, které dokáže analyzovat nákresy uvnitř PLM systému. Neporovnává skutečné komponenty v samostatně stojícím systému CAD, ale naopak v reálném čase porovnává geometrický návrh výrobku či sestavy dle jejich přesné specifikace se skutečnými výrobky na výrobní lince. Zjištěné neshody se zobrazují na mapě a umožňují výrobcům operativně reagovat na výrobní i vývojové vady, za účelem dosažení špičkové kvality ještě dřív, než opustí brány závodu. Aplikace tak pomáhá významně snížit náklady na zmetkovitost.

Aplikace s názvem ATS Intelligence umožňuje výrobcům shromažďovat data z různých oddělení přes centrální server. Jedná se o data, která potřebují pro výpočet celkové efektivity výrobního zařízení známé pod zkratkou OEE (Overall Equipment Effectiveness) nebo KPI (Key Performance Indicator). Každý datový soubor obsahuje záznam o čase vytvoření.

Ocenění “Best Practices” od agentury Frost & Sullivan vyznamenává místní, ale i globální společnosti za dosažení mimořádných výsledků v oblastech jako např. vedení, technologické inovace, zákaznický servis nebo vývoj výrobků. Analytici z řad odborníků porovnávají hráče na stejných trzích a měří jejich výkony pomocí detailních rozhovorů, analýz a širokého nezávislého průzkumu.

O společnosti Frost & Sullivan
Frost & Sullivan je celosvětová agentura, která se již 50 let zabývá průzkumy a analýzami trhu. Dále pomáhá svým klientům urychlit růst a dosáhnout co nejlepších výsledků v oblasti rozvoje, inovací a předního postavení na trhu. Své služby poskytuje napříč různými výrobními a obchodními sektory od automobilového průmyslu přes zdravotnictví, informační a komunikační technologie. Své pobočky má ve více než 40 zemích na šesti kontinentech. Další informace naleznete na www.frost.com.

ATS ADOS Communication DiagramRalph Marsh from ATS receives Frost & Sullivan Award

Foto 1: ATS ADOS schéma toku výrobních dat

Foto 2: Ralph Marsh ze společnosti ATS při udílení ceny Frost & Sullivan