Vývoj software

vývoj software vizuální kvalita manažerský software řídící software inspekční software

Vývoj software
Kdekoliv je to možné, ATS doporučuje zákazníkům používat běžně komerčně dostupné (COTS) produkty. Pokud COTS software není k dispozici, náš tým vývoje softwaru může zajistit rychlý vývoj aplikace postupem RAD (Rapid Application Development). Vývoj softwaru ATS má pro zajištění této služby k dispozici významná střediska v Austrálii, Evropě a USA.

We work on some
COOL STUFF!
Visit ATS software
developers' BLOG!
Služby RAD často vedou k vývoji opakovaně použitelných kódů a rozšířitelných, udržovatelných a konfigurovatelných aplikací. Vývojářské zkušenosti ATS zahrnují i aplikace zabudovaného softwaru a vyšší programovací jazyky.

Vývoj softwaru ATS má technologickou výměnu a marketingovou smlouvu s firmou KEPware, předním vývojářem OPC serverů.

Produkty vývoje softwaru ATS

 • ATS DDE/OPC servery/ovladače pro
  • Nyquist PLC's
  • SattBus PLC's
  • Siemens PLC's
  • Telemecanique PLC's
 • ATS Error Proofing Module
 • ATS Failsafe Module
 • ATS Label Printing Module
 • ATS Order Tracking Module
 • ATS Timeout Module
 • ATS Trending Module
 • ATS Terminal Application
 • ATS Work Order Module

Projekty vývoje softwaru ATS

Přehled projektů vývoje softwaru od roku 1986 je značně rozsáhlý, zde je uvedena jen malá část:
 • Zabudovaný software pro automobilový průmysl
 • Zabudovaný software pro manipulaci se zavazadly
 • Zabudovaný software pro balicí systémy
 • Řídicí systémy pro turbínové motory
 • Simulační software pro elektrárny (jaderné, plynové a uhelné)
 • Řídicí systémy pro ponorky
 • Ovladače pro obrazové systémy

Softwarové řešení pro řízení operací vizuální kvality

ATS Inspect je tvořen sadou aplikací navržených pro snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami, reklamacemi a úzkými místy ve výrobě v řadě různých odvětví. ATS Inspect je ideálním nástrojem pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby. ATS Inspect je jednoduše integrovatelný s vašimi stávajícími systémy. ATS Inspect

ATS Inspect

Srovnávejte rozdíly návrhu s fyzickým výrobkem

ATS CM4D je sada aplikací navržená k propojení světa virtuálního designu (CAD) s reálným prostředím výroby. Software upozorňuje na rozdíly mezi geometrickým návrhem výrobku a hotovým výrobkem. Řešení těchto otázek umožňuje výrobcům dosáhnout nejvyšší možnou kvalitu. Více informací naleznete na webu: http://www.ats-cm4d.com

ATS CM4D

ATS Česká republika

741 01 Nový Jičín
+420 556 720 942, +420 776 890 998
440 01 Louny
+420 776 794 123
779 00 Olomouc
+420 775 590 807
Kontakty

Newsletter

Přihlásit se k odběru ATS newsletteru.

Zeptejte se nás