Přeprava & logistika

reference Přeprava reference logistika případové studie Přeprava případové studie logistika

Přeprava & logistika
ATS has completed a wide range of applications for logistics & transportation industry.

ATS Česká republika

741 01 Nový Jičín
+420 556 720 942, +420 776 890 998
440 01 Louny
+420 776 794 123
779 00 Olomouc
+420 775 590 807
Kontakty

Více ...

Tunely

Tunely
Naši odborníci se pohybují ve velkých výškách, ale stejně tak i v podzemí, aby pomáhali propojit silniční a železniční síťě. Tyto projekty zpravidla vyžadují centrální řízení, zvýšené zabezpečení a mnoho vstupních a výstupních prvků (I/O). >>>

Systémy řízení dopravy

Systémy řízení dopravy
Stále častěji můžeme na našich silnicích vidět nejrůznější dopravní informační systémy. Tento projekt, programovaný v jazyce C, zahrnoval přenos a zobrazování informací účastníkům silničního provozu, z řídicího centra na jednotlivé panely silniční sítě. Úrověň jasu na panelech je ovlivňována a řízena intenzitou slunečního svitu a povětrnostními podmínkami. >>>

Horské dráhy

Horské dráhy
Při některých projektech může být i legrace. Společnost ATS zajišťovala PLC a operátorské panely. Největší důraz byl kladen na bezpečnost provozu. >>>

Dopravníky a Jeřáby

Dopravníky a Jeřáby
Jedna z prvních zakázek pro ATS z oblasti řízení zahrnovala implementaci PLC pro dopravníky. V současnosti inženýři ATS pomáhají navrhovat a zavádět řídicí rozhraní a systémy řízení pro operátory jeřábů a dopravníků. >>>

Mosty

Mosty
Známý most, který se stal spojnicí mezi Švédskem a Dánskem není pouze konstrukčním úspěchem, ale řadí se rovněž mezi zdařilá estetická díla. >>>

Odbavování zavazadel

Odbavování zavazadel
Významná letiště automatizují systémy pro odbavování zavazadel anebo zdokonalují stávající technologie, aby splnily stále náročnější požadavky na přesnost, rychlost a objemy. ATS disponuje týmem inženýrů s potřenými znalostmi z oblasti systémů pro odbavování zavazadel. >>>

Newsletter

Přihlásit se k odběru ATS newsletteru.

Zeptejte se nás