> O nás > Reference a zákazníci > Těžký průmysl / strojírenství

Těžký průmysl / strojírenství

Těžký průmysl / strojírenstvíKontaktovat ATS
 

Simulation of a Water Treatment Plant

Simulation of a Water Treatment Plant
This ATS Project involved developing a process behavior simulation of a Water Treatment Plant for the DSP (Direct Sheet Plant) at a steel giant in The Netherlands. [...]

Laser welding project

Laser welding project
We received an order from a laser welding Company for control software development and visualization of a machine that produces "pillow plates". "Pillow plates" are produced by welding two metal plates into a circular pattern. By using high pressure air between two sheets a hollow space is created and this again creates an insulating wall. "Pillow plates" are among others used in heat exchangers. [...]

Faurecia: projekt flexibilní linky

Faurecia: projekt flexibilní linky
Když nainstalujete výrobní linky pro splnění dané úrovně výroby a poptávka zákazníků je více než dvojnásobná, pracujete tři směny, sedm dní v týdnu a stále nemůžete udržet krok, je třeba přijmout opatření. Existují jen dvě možnosti - buďto můžete investovat do nové výrobní linky nebo zlepšit výkon stávajícího vybavení. Právě druhou variantu si vybrala firma Faurecia pro montážní závod v Malibu. [...]

Efektivní manipulace ve výrobě

Efektivní manipulace ve výrobě
Abyste zajistili bezchybně operace související se štíhlou výrobou (Lean Manufacturing) je potřeba nastavit vhodné pracovní postupy pro sledování a pohyb produktů (a komponent) v celém závodě. Každý, kdo někdy pracoval v provozu s velkým objemem vysokorychlostních operací, vám toto potvrdí. Kritické jsou zejména operace související s organizací výrobních toků, udržování tzv. bufferů a sledování úrovně zásob. [...]

Vodovody, kanalizace a čistírny

Vodovody, kanalizace a čistírny
Nakládání s vodou a odpadními vodami vyžaduje většinou kombinace jednoduchých pump, s komplexními čistícími stanicemi pro úpravu odpadních vod a rovněž také řídicí stanice to vše na různorodých geografických územích. [...]

Systémy pro chlazení vody

Systémy pro chlazení vody
Pro společnost, zabývající se prodejem prostředků na čištění vody v průmyslových chladících systémech a výměnících jsme navrhli a zkonstruovali mobilní stanici, určenou pro měření kvality vody přímo u zákazníka. [...]

Výroba oceli

Výroba oceli
ATS se již řadu let podílí na stovkách projektů pro hutnictví. V mnoha závodech po celém světě jsme pomáhali zavádět řídící aplikace včetně PLC a SCADA systémů pro pece, válcovny, dopravní systémy, jeřáby a související činnosti, jako jsou úprava a chlazení vody. [...]

Řízení výroby v Ameronu

Řízení výroby v Ameronu
Tento projekt zahrnoval kompletní automatizaci výrobních procesů ve společnosti Ameron. Použito bylo zařízení JUMO Dicon 501 balíček SCADA PCVue 32 od firmy Arc Informatique. [...]

Dopravníky a Jeřáby

Dopravníky a Jeřáby
Jedna z prvních zakázek pro ATS z oblasti řízení zahrnovala implementaci PLC pro dopravníky. V současnosti inženýři ATS pomáhají navrhovat a zavádět řídicí rozhraní a systémy řízení pro operátory jeřábů a dopravníků. [...]

Efficient Product Handling

Efficient Product Handling
Fast Efficient Solutions to support Lean Production. A key ingredient in achieving Lean Production operations is having good work practices to monitor and move the product (and components) around the factory. Anyone who has ever worked in a high volume/high speed operation will vouch for this. Organizing product flows, maintaining buffer stocks and keeping track of shop stock levels all too often proves elusive. Line stoppages, overstocking and product damage often result. [...]

Line Flexibity Project

Line Flexibity Project
When you’ve designed a production line to meet a given output level and your customer demand reaches more than double that level, you’re working three shifts, seven days a week and you still can’t keep up, you need to take action. You essentially have two choices – you invest in a second line or you fix the existing one to increase throughput. The latter is what Faurecia chose on their Malibu assembly line. [...]

Water and Waste Water Treatment

Water and Waste Water Treatment
Managing water and waste water treatment combines simple pumping stations with complex waste water treatment and central control stations over large geographical areas. [...]

Water Cooling Systems

Water Cooling Systems
For a company that is specialised in selling chemicals to companies who use water for industrial cooling and heat exchange systems. To prove the effectiveness of their systems they decided to build mobile test systems to measure water quality at customer locations. [...]

Steel Manufacturing

Steel Manufacturing
ATS has been involved in hundreds of projects for the steel industry over many years. Control applications using a wide variety of PLC and SCADA systems for ovens, rolling mills, transport systems, cranes and peripheral activities such as water treatment and cooling have been implemented in many plants in different countries. [...]

Production Overview at Ameron

Production Overview at Ameron
This project covered the complete automation of the production process of Ameron. A JUMO Dicon 501 program controller and a SCADA-package PCVue 32 from Arc Informatique were used to control the process. [...]

Transport Conveyors & Cranes

Transport Conveyors & Cranes
Another of ATS’s very first applications involved the implementation of PLC’s for transport conveyors. More recently an ATS engineer helped to design and implement the Operator Interface and Control on a crane and conveyor system. [...]


Těžký průmysl / strojírenství

ATS Automobilový průmysl
Automobilový průmysl
ATS Chemie & farmacie
Chemie & farmacie
ATS Dřevo & papír
Dřevo & papír
ATS Elektronika
Elektronika
ATS Energie & utility
Energie & utility
ATS Gumárenství
Gumárenství
ATS Letectví a obrana
Letectví a obrana
ATS Metalurgie a těžba
Metalurgie a těžba
ATS Polovodiče
Polovodiče
ATS Potraviny a nápoje
Potraviny a nápoje
ATS Přeprava & logistika
Přeprava & logistika
ATS Přírodní vědy
Přírodní vědy
ATS Ropa & plyn
Ropa & plyn
ATS Spotřební průmysl
Spotřební průmysl
ATS Těžký průmysl / strojírenství
Těžký průmysl / strojírenství