Dřevo & papír


Více ...

Štíhlá výroba v papírnách

Štíhlá výroba v papírnách
Náš zákazník, papírna s více než 200 zaměstnanci a se sídlem v Bruselu, zahájila zavádění štíhlé výroby. Štíhlá výroba je klíčovým faktorem pro zlepšování kvality služeb, flexibility a zvýšení konkurenceschopnosti. >>>

Papírenské spotřební zboží

Papírenské spotřební zboží
Inženýři společnosti ATS se podílejí na rozsáhlých projektech trvalého zlepšování výkonnosti strojů instalovaných po celém světě a zavádějí nové řídící technologie k novému vybavení. Významný výrobce papírenského spotřebního zboží vyžaduje kromě zavádění PLC, HMI a SCADA systémů např. také implementaci webového rozhraní a serverů pro technickou podporu cca 4000 uživatelů. >>>

Výroba papíru

Výroba papíru
Instalace velkokapacitních zařízení na výrobu papíru trvá od objednávky až do náběhu plného provozu přibližně 2 roky. V takovém případě ATS nabízí zákazníkům externí inženýry s vysokou úrovní flexibility a loajality, kteří žijí a pracují přímo v místě instalace, ve velkých vzdálenostech od domova a na dobu jednoho i více let. >>>

Newsletter

Přihlásit se k odběru ATS newsletteru.

Zeptejte se nás