Poradenství a consulting

Poradenství Poradenství MES Poradenství řídící systémy Poradenství pořizování dat Poradenství procesy Poradenství náklady Poradenství efektivita Poradenství kvalita

Poradenství a consulting
ATS Consulting se specializuje na poradenství v oboru automatizačních strategií. Konzultanti ATS použitím osvědčených metod, myšlením orientovaným na zeštíhlení výroby a praktickými zkušenostmi pomáhají zákazníkům optimalizovat výrobní a obchodní procesy. Nezávislost technologie, dodavatele a produktu, spolu se zaměřením na potřeby zákazníka, vede k optimálnímu doporučení návrhu systému nebo produktu.

Konzultanti ATS se specializují na doporučování nejlepších technických, obchodně integračních a IT strategií pro všechny úrovně pyramidy automatizace, zahrnující řízení, výrobu a informační systémy. Pro dosažení optimální dostupnosti zařízení, kvality a výkonu mohou být dodány plány zlepšení. Díky létům zkušeností v navrhování a budování komunikační a síťové architektury jsou konzultanti ATS ideálními partnery pro poradenství v oblasti síťové infrastruktury.

Lean, Six Sigma, Quality & MES Consulting and Solutions

Konzultanti ATS jsou plně seznámeni s nejmodernějšími průmyslovými, procesními a IT technologiemi. U každého konkrétního zákazníka provádíme specifické intenzivní posouzení a poskytujeme doporučení na míru vašim unikátním potřebám. Každý požadavek je řešen individuálně, důležitou součástí aktivit ATS jsou pak porady s konzultanty. Naším cílem je vyřešit nejasnosti a nabídnout dostupné, standardní, opakovatelné systémy. Naše doporučení berou v úvahu budoucí rozvoj a potřebu ochrany hodnoty vašich investic. Budoucí změny a rozšíření budou provedeny s co nejnižšími náklady. Doporučení a specifikace projektu často vedou ke značným zlepšením efektivity, kvality a spolehlivosti výrobních a podnikatelských procesů zákazníka.

Po návrhu a implementaci mohou naši konzultanti předvést, jak správné informace, doručené správné osobě ve správný čas, vedou ke zlepšení rozhodovacích procesů a značné návratnosti investic. Informace v reálném čase, samostatně působící týmy, techniky rychlé odezvy, celková efektivita zařízení, six sigma a štíhlá výroba jsou metody, které naši konzultanti používají k tomu, aby zajistili zákazníkům skutečný přínos.

Konzultanti ATS analyzují i ty nejsložitější prvky v systémech a procesech řízení výroby.

Systémy řízení výroby (MES) - 11 prvků

 • Sběr a pořizování dat
 • Analýza výkonu
 • Procesní management
 • Řízení dokumentů
 • Alokace a stav zdrojů
 • Řízení údržby
 • Detailní plánování operací
 • Alokace výrobních jednotek
 • Řízení práce
 • Řízení kvality
 • Sledování a genealogie produktu

Řízení a pořizování dat

 • Architektura řízení
 • Architektura komunikace

Podnikové procesy propojené na MES a architekturu řízení

 • Plánování podnikových zdrojů
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Vývoj produktů a procesů
 • Řízení prodeje a servisu

ATS Česká republika

741 01 Nový Jičín
+420 556 720 942, +420 776 890 998
440 01 Louny
+420 776 794 123
779 00 Olomouc
+420 775 590 807
Kontakty

Více ...

Newsletter

Přihlásit se k odběru ATS newsletteru.

Zeptejte se nás